از طریق،توسط، بر اساس

مرتضی کریمی

انجام حسابرسی داخلی کنترل های داخلی ایلیا حساب

انجام حسابرسی داخلی کنترل های داخلی ایلیا حساب

انجام حسابرسی داخلی کنترل های داخلی ایلیا حساب
انجام حسابرسی داخلی کنترل های داخلی ایلیا حساب

 

لازم است در مورد درآمدهای شرکت کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حال نمود که : 

 

الف) کلیه درخواستها مشتریان مد نظر قرار گرفته و بدون تصویب مجوزی جهت پرداخت تسهیلات صادر نمی شود.

ب) تسهیلات تنها بر اساس مجوزهای صادره ارائه می گردد.

پ) کلیه سود تسهیلات ناشی از اعطای تسهیلات به طور صحیح و بر اساس استانداردهای حسابداری در حسابها ثبت می شود.

ت) کلیه سود و تسهیلات ناشی از اعطای تسهیلات به طور صحیح و بر اساس استانداردهای حسابداری در حسابها ثبت می شود.

ج) کلیه وجوه اقساط تسهیلات و اسناد دریافتنی ، تحت کنترلهای مناسب قرار داشته و در فواصل معین به حساب بانکی واریز میشود.

 

درخواست تسهیلات

الف)اعطای تسهیلات به مشتریان که بر اساس درخواست مشتری میباشد ، و اطلاعاتی از قبیل مشخصات و مبلغ درخواستی وسایر است.

ب)قبل از صدور مجوز جهت اعطای تسهیلات کنترلهای کافی در خصوص اعتبار مشتری به عمل می آید.

پ)فرم درخواست مربوط صادر و دارای اطلاعاتی از قبیل مشخصات و مبلغ است.

ت) درخواست های معلق به همراه دلایل و مدارک مربوط به تعلیق آنها ، به نحو مناسبی نگهداری گردیده است.

 

پرداخت تسهیلات

ث) در هنگام پرداخت تسهیلات مدارک کافی و مناسبی که حاوی اطلاعاتی از قبیل نرخ،تعداد،اقساط،اصل،و فرع تسهیلات … میباشد.

مدارک مربوطه به پرداخت تسهیلات به نحو مناسب از مشتریان اخذ می شود.

 

انجام حسابرسی داخلی کنترل های داخلی ایلیا حساب

 

صدور قرارداد

الف) کلیه مدارک مربوط به اعطای تسهیلات در تنظیم قرارداد مد نظر قرار گرفته است.

ب)کنترل کافی جهت حصول اطمینان از عدم امکان صدور قرارداد بدون مدارک کافی صورت میپذیرد.

پ)قبل از ارئه قرارداد به مشتری، کنترلهای زیر توسط اشخاصی مستقل از تنظیم کنندگان قرارداد به عمل می آید،

مانند:کنترل نرخ مندرج در قرارداد با نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی – کنترل محاسبات قرارداد

ت) قرارداهای تنظیم شده توسط مقام مسئولی امضا گردیده و در موعد مقرر به مشتریان ارائه می شود.

ث)کنترل مناسبی جهت ثبت کلیه قراردادها در حسابها وجود دارد.

ج)اصلاحات در حساب مشتریان به طور کامل و صحیح مستند شده و مجوزهای لازم برای این کار اخذ شده است.

 

دریافت وجوه و وصول مطالبات

الف) پذیرش وجوه نقد،چک و اسناد مدت دار از مشتریان،پس از تصویب توسط یکی از مقامات مسئول صورت میپذیرد.

ب) دریافت وجوه نقد،چکها و اسناد دریافتنی توسط فردی مستقل از واحد فروش و مسئول پرداختها صورت می پذیرد

پ) وجوه نقد ، چکها و اسناد دریافتنی درهنگام دریافت با رویه های مربوط مطابقت داده شده و رسید مربوطه که دارای شماره ترتیب چاپی می باشد، به نحو مناسبی صادر می شود.

ت) اسناد دریافت شده تماما به نام شرکت بوده و جهت جلوگیری از واریز به حسابی غیر از حساب شرکت، در هنگام دریافت پشت نویسی میشود.

ت) در پایان هر روز بر اساس رسیدهای صندوق صورتخلاصه روزانه وجوه ، چکها و اسناد دریافتنی تهیه و توسط شخصی مستقل از دریافت کنندگان وجوه و اسناد ، کنترل می شود.

ث) وجوه نقد ، چکها و اسناد دریافتنی به محض دریافت توسط صندوق، به نحو مناسبی ثبت میگردد.

همچنین توسط شخصی مستقل از صندوقداری، در فواصل معین (مثلا : هر ۱۰ روز یکبار) موجودی صندوق و دفاتر معین و کل مطابقت داده می شود.

ج) کلیه وجوه و چکهای دریافتی حد اکثر در ابتدای روز بعد به حساب بانکی شرکت واریز شده و یا جهت وصول به بانک واگذار و کلیه اسناد مدت دار، به مسئول مربوطه تحویل و رسید دریافت می شود.

چ) کلیه مدارک مربوط به دریافت وجوه جهت ثبت در دفاتر بموقع به امور مالی ارسال می شود.

ح) طی دوره های منظم (به عنوان مثال هر ۱۵ روز یکبار) صورتحسابهای بانکی مربوط به کلیه حسابهای بانکی اخذ و توسط اشخاصی مستقل از مسئولین دریافت و پرداخت و همچنین مسئولین ثبت در دفاتر با اقلام مندرج در دفاتر شرکت مطابقت و ماهیت و دلایل ایجاد کلیه اقلام مزبور (اقلام مغایرت) مشخص شده و نتایج حاصله توسط یکی از مقامات مسئول شرکت مورد بررسی و تائید قرار میگیرد.

خ) دستورالعملی در خصوص ارائه اسناد دریافتنی در سررسید به بانک و در صورت عدم وصول در سررسید، خارج نمودن اقلام مربوط از حساب اسناد دریافتنی و ثبت آن در حساب بدهکاران ، به منظور انجام پیگیریهای لازم وجود دارد.

د) طی دوره های مناسب مانده حساب بدهکاران عمده با دفاتر مشتریان (طرف حساب) مطابقت داده شده و مغایرتهای موجود پیگیری و رفع می شود.

ذ) -لیست طبقه بندی سنی مانده حساب بدهکان به طور منظم (مثلا هر ماه یکبار) توسط اشخاصی مستقل از مسئولین پیگیری و وصول مطالبات تهیه و دلایل تعویق وصول مبالغ مزبور مشخص می شود.

و) نتایج حاصل از اجرای روشهای مندرج در بندهای ۳۴٫۳۵ فوق، توسط یکی از مقامات مسئول شرکت مورد بررسی و تائید قرار می گیرد.

ه) طی دوره های منظم (مثلا هر ۴ ماه یکبار) مطالبات مشکوک الوصول و یا سوخت شده مشخص گردیده و دلایل کافی در مورد هریک از اقلام ارئه و پس از تائید توسط یکی از مسئولین ارشد شرکت جهت تصمیم گیری نهایی نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و یا حذف مطالبات سوخت شده به هیات مدیره ارئه می شود.

ی) کنترلهای کافی جهت حفاظت از صندوق و اسناد دریافتنی موجود در شرکت به عمل آمده و در صورت لزوم پوشش بیمه ای مناسب در این خصوص ایجاد شده است.

 

انجام حسابرسی داخلی کنترل های داخلی ایلیا حساب

انجام حسابرسی داخلی کنترل های داخلی ایلیا حساب

انجام حسابرسی داخلی کنترل های داخلی ایلیا حساب

انجام حسابرسی داخلی کنترل های داخلی ایلیا حساب

 

با ایلیا حساب در ارتباط باشید:

تلفـن:  ۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸
همراه: ۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰
فکس:  ۰۲۱۴۲۶۹۴۵۸۷
ایمیل: iliyahesab@gmail.com

استعلام قیمت آنلاین خدمات حسابداری مالیاتی تحریر دفاتر حسابرسی ایلیا حساب

استعلام قیمت آنلاین خدمات حسابداری مالیاتی تحریر دفاتر حسابرسی ایلیا حساب

 

 

لطفا  فرم استعلام قیمت حسابداری را تکمیل نموده تا کارشناسان ایلیاحساب در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه را متعاقبا خدمتتان اعلام نمایند.

لینک فرم استعلام قیمت حسابداری

**درصورت درخواست پیش فاکتور، لطفا تیک گزینه درخواست پیش فاکتور  را وارد نمایید.

 

استعلام قیمت آنلاین حسابداری مالیاتی تحریر دفاتر حسابرسی ایلیا حساب
استعلام قیمت آنلاین حسابداری مالیاتی تحریر دفاتر حسابرسی ایلیا حساب

تعرفه خدمات حسابداری ، مشاهده تعرفه های خدمات حسابداری

 

استعلام قیمت خدمات حسابداری خدمات مالی خدمات حسابرسی تحریر دفاتر حسابدار مکمل بهترین موسسه

خدمات مالی خدمات جدید حسابداری انجام خدمات حسابداری اعزام نیرو حسابداری بهترین حسابدار ها

موسسه خدمات مالی و مالیاتی و حسابداری ایلیا حساب حسابداری مشاغل حسابداری طلا فروشی ها

حسابداری شرکتهای تجهیزات پزشکی حسابداری شرکت های بازار آهن حسابداری شرکت های کوچک

حسابداری شرکت های متوسط حسابداری مشاغل بهترین خدمات مالی بزرگترین موسسه خدمات مالی

ایلیا حساب ایلیا محاسب موسسه  حسابداری خوب تحریر دفاتر حسابداری نوین انجام کلیه خدمات مالی

استعلام قیمت حسابداری موسسه خدمات مالی ایلیا حساب

استعلام قیمت حسابداری موسسه خدمات مالی ایلیا حساب 

استعلام قیمت خدمات حسابداری خدمات مالی خدمات حسابرسی تحریر دفاتر حسابدار مکمل بهترین موسسه

خدمات مالی خدمات جدید حسابداری انجام خدمات حسابداری اعزام نیرو حسابداری بهترین حسابدار ها

موسسه خدمات مالی و مالیاتی و حسابداری ایلیا حساب حسابداری مشاغل حسابداری طلا فروشی ها

حسابداری شرکتهای تجهیزات پزشکی حسابداری شرکت های بازار آهن حسابداری شرکت های کوچک

حسابداری شرکتهای تجهیزات پزشکی حسابداری شرکت های بازار آهن حسابداری شرکت های کوچکحس

حسابداری شرکتهای تجهیزات پزشکی حسابداری شرکت های بازار آهن حسابداری شرکت های کوچکابداری شرکتهای تجهیزات پزشکی حسابداری شرکت های بازار آهن حسابداری شرکت های کوچک

حسابداری شرکت های متوسط حسابداری مشاغل بهترین خدمات مالی بزرگترین موسسه خدمات مالی

ایلیا حساب ایلیا محاسب موسسه  حسابداری خوب تحریر دفاتر حسابداری نوین انجام کلیه خدمات مالی

استعلام قیمت استعلام قیمت آنلاین حسابداری مالیاتی تحریر دفاتر حسابرسی ایلیا حسابحسابداری موسسه خدمات مالی ایلیا حساب

انجام عملیات حسابداری ھتلھای سراسر کشور

حسابداری هتل ها
حسابداری هتل ها

 

انجام کلیه عملیات حسابداری و مالیاتی هتل ها:

۱- تماس و دریافت مشاوره

۲-اعزام نیرو جهت بررسی شرایط

۳- توافق و عقد قرارداد

 

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید:

تلفـن:  ۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸

همراه: ۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰

فکس:  ۰۲۱۴۲۶۹۴۵۸۷

ایمیل: iliyahesab@gmail.com

 

 

 

 

انجام عملیات حسابداری ھتلھای سراسر کشور حسابداری ھتلھا  در ھتلھایی کھ از کامپیوتر استفاده می کنند تمام عملیات توسط کامپیوتر بطور اتومات انجام میشود . ولی لازم است توسط مدیریت سیستم کنترلھای لازم کاربران بطور دقیق انجام شود . و گزارشات کنترلی بررسی شود و یا حسابداری NCR از آنجا کھ توضیح کامل درباره ھر نوع سیستم حسابداری رایج در ھتلھا از جملھ حسابداری دوبل ، با ماشین با کامپیوتر احتیاج بھ زمان بیشتر و گنجایش وسیعتر دارد از شرح و بسط این روشھا خودداری می نماییم ، چرا کھ ھر یک از این سیستم ھا بھ تنھایی احتیاج بھ یک کتاب جداگانھ و فرصت مجزا دارد . با توجھ بھ اھمیت حسابداری در ھتل و تکیھ بر این واقعیت کھ یک مدیر متبحر در صورتی بھ موفقیت دست خواھد یافت کھ با رموز حسابداری نیز آشنایی داشتھ باشد . بر آن ھستیم کھ مختصری درباره حسابداری و بیان سرفصلھا ی حسابھایی کھ در سیستم گردش داخلی ھتل مورد نیاز است بسنده کنیم یاد آور می شویم کھ در سرفصلھای زیر آنچھ با حروف فارسی مشخص شده مربوط بھ دفتر کل است و آنھایی کھ با عدد معین گردیده ریز فصلھای دفتر معین است . ۲ دفتر کل دفتر معین الف ) درآمد : ۱٫فروش اتاق ۲٫رستوران ۳٫تریا ۴٫ضیافتھا – جشنھا ۵٫لباسشویی ۶٫تلفن ب) بدھکاران موقت : ۱٫مسافران ۲٫انواع تورھا ، آژانسھای مسافرتی پ) انبار ت) ھزینھ مصرف مواد غذایی ث) خسارات ج) کسر و اضافات صندوق چ ) درآمدھای متفرقه انجام عملیات حسابداری ھتلھای سراسر کشور  : ۱٫کرایھ سالنھا ۲٫سایر درآمدھا ح)حقوق و سایر ھزینھ کارگران : ۱٫حقوق و دستمزد ۲٫حق مسکن ۳٫حق خواربار ۴٫حق اولاد ۵٫اضافھ کاری ۶٫بازدید ایام مرخصی ۷٫لباس ۸٫غذای روزانھ ۹٫عیدی و پاداش ۱۰٫حق بیمھ سھم کارفرما ۱۱٫سایر ھزینھ ھا خ)ھزینھ ھای اداری : ۱٫اجاره ۲٫ھزینھ ھای سوخت (گازوییل ، گاز ) ۳٫پست ،تلفن ، تلکس ،فکس ۴٫آب ، برق ۵٫ایاب و ذھاب و مسافرت ۶٫تعمیر و نگھداری ماشین آلات ۷ .تعمیر و نگھداری تاسیسات ۸٫تعمیر و نگھداری ساختمان ۹٫تعمیر و نگھداری وسایل نقلیھ ۱۰٫تعمیر و نگھداری تزیینات ،تشریفات ۱۱٫مصارف و ملزومات اداری ۱۲٫مطبوعات و تبلیغات ۱۳٫کمکھای بلاعوض و امور خیریھ ۱۴٫سایر ھزینھ ھا ۳ د)ھزینھ ھای مالی : ۱٫سود تضمین شده ۲٫ھزینھ ھای حسابرسی ۳٫مشاوره حقوقی ۴٫خرید اوراق بھادار ۵٫حق الزحمھ بازرسان ۶٫سایر ھزینھ ھا ذ)داراییھای جاری : ۱٫موجودیھای نقد (بانک و صندوق ) ۲٫پیش پرداختھا و سپرده ھای کوتاه مدت ۳٫اسناد دریافتنی ۴٫حساب جاری شرکا ۵٫بدھکاران ۶٫موجودیھای جنسی ۷٫کالای در راه (سفارشات ) ۸٫سایر داراییھا ر)داراییھای ثابت : ۱٫زمین ۲٫ساختمان ۳٫تاسیسات ۴٫ماشین آلات ۵٫وسایط نقلیھ ۶٫اثاثیھ ۷٫ابزارآلات ۸٫سایر داراییھای ثابت ز)سرمایھ گذاریھا : ۱٫مشارکت در سایر موسسات ۲٫وامھای پرداختی ۳٫سایر سرمایھ گذاریھا ژ)بدھیھای جاری : ۱٫اسناد پرداختنی ۲٫اضافھ برداشتھای بانکی ۳٫حساب جاری شرکا ۴٫پیش دریافتھا ۵٫بستانکاران متفرقھ و ذخیره ھزینھ ھای تاخیری ۶٫وامھای کوتاه مدت س)بدیھای دراز مدت : ۱٫اسناد پرداختنی درازمدت ۲٫وامھای دریافتی ش)ارزش ویژه : ۱٫سرمایھ ۲٫اندوختھ قانونی ۳٫سود و زیان سالھای قبل ۴٫سود و زیان عملکرد ۴ مأمور کنترل امور مالی و اداری و تجاری ھر موسسھ ای کھ با عدد و رقم و خرید و فروش سروکار دارد، ھرچند دارای نظام صحیح گردش کار ھم باشد ، باز بی نیاز از کنترل و رسیدگی نمی تواند باشد. از صحت ھر محاسبھ ای ، موقعی می توان اطمینان حاصل کرد کھ مورد تأیید حسابرس واقع شود . بخصوص در امر ھتلداری کھ بھ طور دائم و مستمر، با خرید و مصرف انواع مواد غذایی و ارائھ خدمات مختلف و حساب درآمد و ھزینھ ھای گوناگون ارتباط دارد. بھ کنترل ارقام و آمار شدیداً نیازمند است. حساب ھیچ قسمتی را نمی توان معتبر دانست ، مگر با رسیدگی دقیق و حصول اعتماد کامل از درستی آن. خرید و تھیھ مواد مصرفی و وسایل و لوازم ھتل، وصول درآمدھای حاصلھ از فروش غذا در رستوران و تریا و سالنھای مجالس ومیھمانی ھا و لباسشویی و فروش اتاقھا و سایر امور مربوط بھ قسمتھا و بخشھای مختلف ھتل را نمی توان بدون بررسی دقیق بھ حال خود رھا ساخت. ھر ھتلی بھ تناسب ظرفیت و تعداد اتاقھاو آمار مسافران و مشتریان، مواد غذایی و وسایل پذیرایی مورد نیاز را خریداری، و در سرد خانھ ۵ و انبارھا نگھداری می کند و بھ تدریج بھ مصرف می رساند و بابت اقلام خریداری شده وجوھی می پردازد و در مقابل این ھزینھ ھا، درآمدی دارد و ارقام کلیھ عملیات مربوط بھ خرید و مصرف و درآمد در دفاتری ثبت می شود و این دفاتر، نشاندھنده وضعیت مالی ھتل می باشد، چنانچھ شیوه عمل و ارقام ثبت شده مورد بررسی قرار نگیرد، مدیریت ھتل قادر نخواھد بود تشخیص دھد کھ جریان کار بر مبنای صحیح می گردد ، یا در آن فعل و انفعالاتی بھ ضرر ھتل اعمال می شود. اگر در قسمتی از امور مالی اشتباھی رخ دھد یا خطا و سوء استفاده ای در بین باشد، مدیریت ھتل از چھ کسی و کدام قسمت باید بازخواست کنند ؟ یا اصولا بھ چھ وسیلھ ای بھ کشف اشتباه یا شناختن مقصر موفق شود ؟ بھ طور کلی برای آن کھ امور مالی ھتل بھ نحو مطلوب و منظمی انجام گیرد و کادر مدیریت ھتل بھ درستی کار و اعمال پرسنل مربوط و ارقام و گزارشھا و صورتحسابھا و دفاتر حسابداری و انبار و سایر قسمتھا ایمان داشتھ باشد و آینده ھتل را، روشن و بی خدشھ و امید بخش مجسم کند ، باید سیستم کنترل مداوم را در سرلوحھ برنامھ کار ھتل قرار دھد و متوجھ باشد کھ غفلت در این امر ، شالوده مالی ھتل را دگرگون خواھد ساخت و زیانی پیش خواھد آورد کھ جبرانش بسیار مشکل ، بلکھ غیر ممکن خواھد بود . موارد عدیده ای در امور مالی باید مورد رسیدگی مامور کنترل واقع شود . تمام دفاتر و مدارک باید مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود کھ آنچھ بابت غذا و نوشابھ و خدمات بھ حساب گذاشتھ شده، با قیمتھای واقعی تطبیق می کند یا خیر؟ مخارج مربوط بھ یک مسافر بھ حساب او منظور شده است، یا اشتباھاً بھ حساب اتاق دیگری وارد کرده اند؟ آیا تعداد اتاقھای تخلیھ شده ھر روز کھ رسپشن دردفتر مربوط ثبت نموده یا آنچھ کھ وسیلھ خانھ داری اعلام شده و صندوق (کشیر مادر) در گزارش خود ثبت کرده و برگھای خروج کھ نگھبانی از مسافران دریافت داشتھ و تعدادی کھ در دفتر (چک اوت ) یادداشت شده، تماماً با ھم مطابقت دارد یا خیر؟ ۶ شماره صورت حسابھایی کھ باز شده از نظر توالی ردیف ، مرتب است یا از وسط ردیفھا، تعدادی کم شده است ؟ کلیھ اوراق بھادار کھ در قسمتھای مختلف ھتل در جریان است بھ طور روزانھ باید با دقت کنترل شود . مسؤول کنترل، موظف است در آغاز ھر شیفت، حساب صندوقھای ھتل را صفر کند. گزارش آخر شیفت را نیز بگیرد و با شیت دستی مقایسھ و مطابقت نماید و از توازن و تساوی ارقام ھر دو گزارش مطمئن شود. نوار ژورنال ماشین ھای حساب را مرتبا بررسی نماید. کنترل مواد دریافتی قسمتھا، با تعداد یا مقدار مصرفی نیز از وظایف مسؤول کنترل می باشد . مثلاً اگر ۵۰ عدد نوشابھ گرفتھ شده ، باید در بن ھا منعکس باشد و اگر ۴۰ عدد آن بھ فروش رسیده ، ۱۰ عدد موجودی نشان دھد. اگر کنترل بھ درستی انجام گرفتھ باشد، شیتھا معتبر خواھد بود و می توان با اطمینان در دفاتر حسابداری ثبت کرد. با این ترتیب در دفاتر حسابداری نیز شبھھ ای باقی نمی ماند، زیرا در صورتی کھ ارقام صحیح بھ حسابداری برسد، دفاتر حسابداری نیز ترتیب صحیح و منظمی خواھد داشت. والا اگر مدارک و اسناد مورد عمل ، مخدوش و ناقص باشد، مسلماً ارقام دفاتر حسابداری نیز غیر قابل اعتماد خواھد بود. مأمور کنترل باید کاملا مجاز و مختار باشد تا بھ کلیھ قسمتھا سرکشی کند. ھر چند گاه یک بار بھ موجودی انبارھا برسد و با کارتھای اجناس تطبیق کند. وزنھای تعیین شده غذا را با آنچھ کھ سرو می شود مقایسھ نماید . بھ وضع حضور و غیاب پرسنل با توجھ بھ کارت ساعت زنی مخصوص تعیین زمان ورود و خروج کارکنان رسیدگی نماید. بھ لیست حقوق پرسنل و مدت مرخصی ھا و تعطیلات و آنچھ کھ باید از رقم حقوق کسر شود توجھ کند. نسخھ دوم تمام بن ھا را با نسخھ اول ، چک کند و دقت نماید کھ در صورت حسابھا چگونھ عمل شده است ، آیا از لحاظ تعداد و قیمت ، اختلافی وجود دارد یا خیر ؟ و در صورت داشتن اشتباه ، تذکر لازم را بدھد کھ نسبت بھ حل اختلاف و رفع نقایص ھر کار، اقدام نمایند. ۷ در اجرای سیستم کنترل نباید وقفھ ای ایجاد شود، زیرا کار ھتل از نظر مراجعھ با خروج مسافر، لحظھ ای است. ممکن است ھمزمان، عده ای در ھتل اتاق بگیرند و عده دیگر اتاق ھایی را تخلیھ نمایند .حساب رستوران و تریا و لباسشویی و غیره بھ موقع و بطور دائم نیاز بھ کنترل و بررسی دارد. با توجھ بھ جھات یاد شده و جنبھ ھای مختلف دیگر، وجود مسؤول کنترل در ھر ھتلی یک ضرورت است و بھ این ضرورت نباید با بی اعتنایی توجھ کرد. با درک اھمیت و اعتقاد بھ اجرای امر کنترل و رسیدگی بھ کلیھ امور مالی ھتل باید کسی را برای قبول مسؤولیت کنترل انتخاب کرد کھ شایستھ احراز این پست باشد. چنین مسؤولی چنانچھ در تمام جزئیات کار ھتل وارد و بصیر نباشد قادر نخواھد بود وظیفھ خود را بھ خوبی انجام دھد. درستی و امانت و بی غرضی وی از شرایط اولیھ انتخاب است . مأمور کنترل باید در وظایف خود بسیار جدی و فعال باشد و درگزارش کارھای خلاف و اشتباھاتی کھ مشاھده می کند اھمال ننماید و چشم پوشی نکند تا بی نظری و ارزش صداقتش در نزد مدیریت ھتل محفوظ بماند. از جانب کادر مدیریت اختیارات لازم بھ او داده شود تا بتواند در ھر زمان و ھر قسمت کھ مقتضی بداند، امور جاری را مورد بررسی قرار دھد و نتایج کار خود را بدون حب و بغض و اغراض شخصی بھ مدیر ھتل گزارش دھد. ۸ Auditor Night : نایت ادیتور نایت ادیتور برای کار شب در ھتل استخدام شده است .کار او عبارت است از این کھ رسیدگی کند تا گزارشھای قسمتھای مختلف ھتل کھ بھ حسابداری داده شده، دقیق و صحیح و بدون اشتباه باشد و اطمینان حاصل شود کھ در ھیچ کدام از گزارشھا و در مجموع آنھا خلاف و خدشھ ای وجود ندارد. نایت ادیتور در ھتلھایی کھ از سیستم ماشینھای NCR استفاده می شود Report ماشینھای حساب را می گیرد و با قید مسؤولیّت، حساب ماشینھا را صفر می کند. نایت ادیتور (نوار ژورنال) یعنی نوار اصلی ماشینھای حساب را کھ تمام ارقام عملیات صندوقدارھا در آن ثبت شده، پس از صفر کردن حساب ماشین، برداشتھ و نوار نو داخل ماشین قرار می دھد. نوارھایی را کھ از ماشین خارج کرده است، دقیقاً کنترل می کند و کلیھ سندھا و فرمھای متصدی صندوق فرانت آفیس را در صورت صحت تأیید و تصدیق می نماید. فولیوھای مسافرین را بررسی می کند تا از این کھ ھزینھ ھای تلفن، لباسشویی، نوشابھ، حساب رستوران و غیره جزء بھ جزء بھ فولیوھای میھمانان وارد شده است یا خیر اطمینان حاصل کند. شیت گزارش رسپشن مربوط بھ فروش اتاقھا را گواھی نماید و نوار ماشینھای حساب را با گزارش دستی کنترل کند کھ از موازنھ و مطابقت آن مطمئن باشد. متصدیان ماشینھای حساب صندوقھای رستوران، تریا و غیره نیز باید گزارشھای دستی ممر درآمد را با ارقام ماشینھا کنترل و تطبیق نمایند تا اشتباھی باقی نماند. اگر شماره ای از صورت حسابھا مفقود شده باشد و در ردیف خود مشاھده نشود ، باید موضوع را تعقیب نمایند تا اختلاف پیدا شود و توازن صورت حسابھا با ماشین حساب برقرار گردد. ۹ نایت ادیتور باید بھ تمام پرداختھای صندوق فرانت آفیس رسیدگی کند و اسناد مربوط بھ آن را تأیید نماید و بھ تمام پیش دریافتھای (Retention (میھمانان رسیدگی نماید کھ آیا در فولیوھای میھمانان ثبت شده است یا خیر؟ فولیوھای جدید را کھ پس از پر شدن فولیوھای اولیھ میھمانان باز می شود و دارای شماره ردیف است بررسی می نماید. درھتلھای کھ ازکامپیوتراستفاده می کنند تمام عملیات توسط کامپیوتر بطور اتومات انجام میشود ولی لازم است توسط مدیریت سیستم کنترل ھای لازم کاربران بطور دقیق انجام شود و گزارشات کنترلی بررسی شود . ھزینھ ھایی کھ برای خرید مواد بھ مصرف میرسد و پس از فروش ، درامدی عاید ھتل می گردد باید ادامھ یابد ، ولی مخارج ساختمانی در صورتی کھ اتاقھا فروش و درآمدی ندارد باعث رکود سرمایھ یا استھلاک تدریجی خواھد شد. حسابداری Accounttancy علم حسابداری دامنھ ای بسیار وسیع دارد، و ھر مؤسسھ و واحد بازرگانی بر مبنای معاملات و مبادلات نقدی و جنسی خود، دارای دفاتر مخصوص حسابداری است. بھ عبارت دیگر خرید و فروش یک کالا یا فروش یک خدمت ، اساس و پایھ حسابداری را تشکیل می دھد ، ولی معمولاً اشخاصی کھ طرفین یک معاملھ یا خرید و فروش خدمات ھستند،مسؤولیت نگاھداری حساب را خود بھ عھده نمی گیرند. از طرفی، ناچار مشخصات معاملھ بایستی درجایی ثبت ۱۰ شود تا بعدا بتوان آنھا را بھ دفاتر حسابداری انتقال داد تا اطلاعات لازم جمع آوری شود و ھنگام لزوم مورد بررسی قرار گیرد. این ضرورت ایجاب می کند کھ در ھر مؤسسھ ای سازمان یا بخشی بنام حسابداری بوجود آید و نتایج عملیات خرید و فروش کالا یا خدمات را در دفتر خود منعکس سازد. بنابراین حسابداری مسؤول جمع آوری، ثبت و نگھداری صورت حسابھای ھر موسسھ است و حسابداری ھتل نیز موظف بھ انجام چنین امری است کھ صورت حسابھا و مدارک لازم از قسمتھای مختلف ھتل در حسابداری تمرکزیابد و مورد رسیدگی و کنترل قرار گیرد و در دفاتر مربوط عملی شود. از اینجا می توان پی برد کھ کار حسابداری دارای اھمیت خاصی است و درخور آن است کھ مورد توجھ و دقت بیشتری قرار گیرد. بھ خصوص در ھتلھایی کھ با سیستم دستی کار می کنند و صورت حسابھا با دست تنظیم می شوند، کار حسابداری حساستر است و بھ کنترل دقیقتری نیاز دارد. از آنجا کھ قسمت حسابداری مستقیماً یا منحصراً با امور مالی، درآمد و ھزینھ ھتل مرتبط می باشد ، بھ تعبیر دیگر حسابداری نقطھ ثقل و گذرگاه شاھرگ ھای حیاتی یک ھتل است ، بھ ھمین سبب بھ طریقی کھ قبلاً در قسمت سیستم گردش کار گفتھ شده اگر در قسمتھای دیگر اعمال مربوط بھ امور مالی صریح و درست و قابل اعتماد نباشد ، نتیجھ حاصلھ از بی نظمیھا و بی دقتیھا و اشتباھات قسمتھا، بھ حسابداری نیز سرایت خواھد کرد و از اعتبار دفاتر مالی خواھد کاست. یعنی ھر گاه اجزای ھر یک از ارقام واصلھ بھ حسابداری نادرست و نامعتبر باشد، صحت جریان امور حسابداری و دفاتر مربوط بھ آن نمی تواند معتبر و مورد تأیید باشد، زیرا حسابداری ارقام و اعدادی را در دفاتر خود ثبت می کند کھ در صورت حسابھا) شیت ھا (قید گردیده و ملاک عمل قرار گرفتھ است .اگر در این ارقام تردیدی وجود داشتھ باشد ، دفاتر حسابداری نیز خالی از تردید نخواھد بود . ۱۱ روی این اصل گزارشھا و برگھ ھای کلیھ قسمتھای ھتل کھ بھ طریقی با حسابداری ارتباط دارند باید کاملا عاری از عیب و اشتباه باشد تا بتوان بھ نتایج کار حسابداری اطمینان داشت . فرمھا و گزارشھا باید در بردارنده حسابی روشن و گویا باشد تا حسابداری با اطمینان از صحت آنھا، دفاتر خود را تنظیم و مرتب کند. زیرا این مدارک نشاندھنده عملکرد مالی و سرنوشت سرمایھ و وضع اقتصاد آتی ھتل است. این اعداد و ارقام، یا نوید امید بخشی است بھ صاحب سرمایھ، یا او را با بیم و ھراس یأس آور، روبھ رو می سازد و پایھ اقتصاد ھتل را متزلزل نشان می دھد. نکتھ دیگر این کھ، خود تشکیلات حسابداری، باید بھ قدری منظم و مرتب باشد کھ بتواند ھر نوع آماری را در ھر زمانی بھ مدیریت ھتل ارائھ دھد. این آمارھا، در تصمیم گیری و تعیین خطوط و شیوه ھای کار آینده کادر مدیریت کمک مؤثری محسوب می شود و با توجھ بھ مقایسھ درآمدھا و ھزینھ ھا می توانند از چگونگی و کنھ جریان کار آگاه شوند و تصمیماتی اتخاذ نمایند. مثلاً اگر قسمت رستوران، ضرر بدھد، در صدد چاره اندیشی برآیند و بھ طریقی جلوی ضرر را بگیرند و اگر سودآور بوده است، بھ نتیجھ فعالیت خود پی ببرند و بھ کوشش خود بیافزایند. و اگر مخارجی زاید تشخیص داده شود، باید جلوگیری کرد و تا حد امکان بھ صرفھ جویی پرداخت. مثلاً اگر قسمت رستوران، ضرر بدھد، در صدد چاره اندیشی برآیند و بھ طریقی جلوی ضرر را بگیرند و اگر سودآور بوده است، بھ نتیجھ فعالیت خود پی ببرند و بھ کوشش خود بیافزایند .و اگر مخارجی زاید تشخیص داده شود، باید جلوگیری کرد و تا حد امکان بھ صرفھ جویی پرداخت. ۱۲ البتھ بعضی از اقلام ھزینھ ھا، از قبیل مبل و صندلی و دستگاھھای سرد کننده و وسایل لباسشویی و نظایر اینھا از مخارجی است کھ جزو دارایی و سرمایھ ھتل محسوب می شود و با ھزینھ ھای مصرفی روزمره، امثال سبزی و گوشت ونان و مواد خوراکی یا تنظیف و غیره تفاوت دارد. ھزینھ ھایی کھ برای خرید مواد بھ مصرف می رسد و پس از فروش، درآمدی عاید ھتل می گردد باید ادامھ یابد، ولی مخارج ساختمانی در صورتی کھ اتاقھا فروش و درآمدی ندارد باعث رکود سرمایھ یا استھلاک تدریجی خواھد شد. منظور این است کھ در امور مالی باید با احتیاط و دور اندیشی و محاسبھ دقیق قدم برداشت. مقایسھ درآمدھا و ھزینھ ھای ھرماه با ماه مشابھ سال قبل، یا ھر سال با سال دیگر، یک امر ضروری است و آمارھای دقیق راھنمای اقدامات آینده ھر ھتلی بھ حساب می آید. گرچھ ارقام و اعداد کھ در خلال دفاتر حسابداری مندرج است ذاتاً صامت و خاموش و بی روح بھ نظر می آیند. ولی گویای مفاھیم وسیع و تعیین کننده و بحث انگیز می باشند و ایده ھایی برای برنامھ ریزی و اتخاذ شیوه ھا و رویھ ھا بھ صاحبان ھتل می دھند و پایھ محاسبات ارزشمندی قرار می گیرند. بھ ھمین جھت باید حسابداری ھمیشھ برای دادن آمارھای مختلف با ارقام مورد اعتماد ، آمادگی کامل داشتھ باشد تا کادر مدیریت بتواند خط مشی آینده ھتل را با اطمینان خاطر تعیین نماید. خوشبختانھ، چون در زمینھ امور و اصول حسابداری کتابھای مفصلی بھ طبع رسیده، مسؤولان حسابداری با توجھ بھ مجموعھ ھای مدون می توانند روش معمول کار خود را بر مبنای اصول حسابداری پایھ ریزی نمایند. ازطرفی تألیف تمام مطالب مربوط بھ این بحث، بھ تنھایی بھ کتاب مستقلی نیاز دارد، لذا موارد مقدماتی مربوط بھ حسابداری را ذیلاً بھ طور خلاصھ شرح می دھیم: حسابداری ھتل با حسابداری شرکتھا و مؤسسات، فرق زیادی دارد. آغاز کار حسابداری در ھتل از ھمان لحظھ ای است کھ مسافر وارد ھتل می شود و رسپشنیست نام او را ثبت می کند و یک نسخھ از آن را بھ حسابداری می دھد. ۱۳ بھ محض وصول این کارت بھ حسابداری ، صورت حسابی برای مسافر باز می شود و کلیھ اقلام مصرفی مسافر ابتدا در صورت حساب خودش و بعد در صورت حساب کلی ھتل ثبت می شود. مسافر بھ ھر یک از قسمتھای ھتل اعم از رستوران یا تریا کھ مراجعھ می کند ، اگر پول مواد مصرفی خود را نقداً بپردازد ، در فیشی کھ در دو نسخھ صادر می شود منعکس می گردد و حسابدار در آخر وقت آن را با دفتر صندوق تطبیق می نماید و چنانچھ مسافر چیزی مصرف کند ولی پول آن را نپردازد در صورت حسابش ثبت می شود . حسابداری ھتل بھ دفاتر مختلفی نیاز دارد کھ عبارت اند از: ۱(دفاتر معین ۲( دفتر صندوق۳ (دفتر روزنامھ ۴( دفتر کل ۵( دفتر پانسیون ۶( دفتر انبار ۱(دفاتر معین :شامل کلیھ سر فصلھای ریز دفتر کل می شود. ۲(دفتر صندوق :کلیھ درآمدھای نقدی حاصل از ھر قبیل، مثل کرایھ اتاق، درآمد رستوران، درآمد تریا و ھر پولی کھ بدست آید، ثبت می شود، بدین ترتیب صندوق ھمیشھ بھ صاحب مؤسسھ یا ھتل بدھکار است .کلیھ دریافتی صندوق، روزانھ در ستون بدھکار آن منعکس می شود و کلیھ مبالغی کھ صندوق روزانھ پرداخت نماید در ستون بستانکار دفتر صندوق منعکس می گردد و در پایان ھر روز، پس از کسر ارقام ستون بستانکار از ارقام ستون بدھکار، موجودی صندوق معلوم می شود و صندوقدار موظف است این مبلغ را در ستون بدھکار روز بعد ثبت نماید و در مقابل آن بنویسد موجودی روز قبل. ۳(دفتر روزنامھ: کلیھ درآمد و مخارج نقدی و عملیات انتقالی و نسیھ در دفتر روزنامھ ثبت می شود، مثلاً چنانچھ یک مسافر حسابش با آژانس باشد و آژانس بابت بدھی خود بھ ھتل چکی صادر کند و یا این کھ ھتل در قبال بدھی خود بابت خرید اجناس مورد نیاز چکی بھ نام صاحب کالا صادر نماید، یا سفتھ بدھد، این عملیات کھ نقدی نیست باید در دفاتر روزنامھ ثبت شود. ۴ (دفترکل : دفتری است کھ کلیھ معاملات ھتل از قبیل نقدی و انتقالی بدھی دارایی، سرمایھ، موجودی صندوق، موجودی در بانک و موجودی اثاثیھ ۱۴ در آن ثبت می شود و بدین ترتیب تمام اتکای یک موسسھ از نظر بررسی وضع مالی و دارای بھ دفتر کل است، دفتر کل بھ ترتیب سر فصل باز می شود: الف ) صندوق؛ ب ) بانک؛ ج ) موجودی اثاثیھ و غیره. رئیس حسابداری ھتل بھ مجرّد باز کردن دفتر کل می تواند بفھمد کھ مثلاً در ششماھھ اول سال ھتل ، چقدر خرج و چھ مبلغ ھزینھ داشتھ و درحال حاضر بھ کدام مؤسسھ بدھکار و از چھ کسی طلبکار است. ۵(دفتر پانسیون :دفتری است کھ برای باز کردن حساب بھ نام مسافر مورد استفاده قرار می گیرد و بھ ترتیب اتاق نوشتھ می شود،مثلاً چنانچھ مسافری اتاق ۱۲۲ را گرفت، پس از آن کھ رسپشنیست کارت ورود را بھ حسابداری داد، حسابی بھ نام آن مسافر در دفتر پانسیون باز می شود و کلیھ مخارج او در آن حساب ثبت می شود، ضمناً در صورت حساب وی ھم جداگانھ منعکس می گردد، پانسیون موظف است یک صورتحساب ھم برای خود پانسیون داشتھ باشد، بنابراین عملیات مربوط بھ مخارج مسافر در سھ قسمت ثبت می شود: الف ) صورت حساب خود مسافرکھ دردو نسخھ است و یک نسخھ آن در ھتل نگھداری می شود؛ ب ) صورتحساب بزرگ ھتل؛ ج ) دفتر پانسیون. روزی کھ مسافر قصد خروج را داشتھ باشد ، ھنگامی کھ ورقھ خروج از رسپشن بھ حسابداری رسید، متصدی حسابداری صورت حساب مسافر را جمع می زند و بھ قسمت رسپشن می فرستد تا وجھ را دریافت نماید و پس از دریافت وجھ، آن را تحویل صندوق دار می دھد تا در ستون درآمد روزانھ صندوق ثبت نماید. ۶(دفتر انبار : مھمترین قسمت در یک ھتل انبار است ، مدیر ھتل باید در تعیین و انتخاب انباردار نھایت دقت را بھ کار برده و شخص ۱۵ مطلعی را برای احراز این سمت برگزیند . برای گردش کار انبار ، سھ نفر با یکدیگر ھمکاری دارند : · صندوقدار · مامور خرید · انباردار *صندوقدار : شخصی کھ کلیھ درآمد و ھزینھ ھای روزانھ ھتل را در دفتر صندوق ثبت می کند و قبلا شرح آن داده شد . *مامور خرید : شخصی است کھ احتیاجات روزانھ ھتل را از خارج تھیھ می کند برای اینکھ کار مامور خرید آسان شود ،صندوقدار مبلغی وجھ در اختیار او میگذارد تا پس از ارائھ فاکتورھای خرید، تصفیھ حساب کند . برای انجام این کار ، یک حساب در دفتر کل باز می شود بھ نام (تنخواه گردان پرداختی ھتل ) این حساب از این جھت باز می شود کھ مامور خرید مجبور نباشد ھر روز چند بار برای دریافت پول بھ صندوق مراجعھ کند و در نتیجھ از اتلاف وقت جلوگیری می شود . *انبار دار : ھمانطور کھ قبلا گفتھ شد ، قسمت مھم و اساسی ھتل ، انبار و انبار داری است ، لذا انبار دار ھتل باید بصیر و مجرب و در کار خود متخصص باشد . انبار دار در وھلھ اول کھ شروع بھ کار میکند ، باید یک دفتر اساسی بھ نام دفتر انبار تھیھ کند و برای ثبت تمام اجناس موجود در ھتل ، مثل حساب گوشت ، روغن، برنج و غیره یک صفحھ اختصاص دھد . موقعی کھ مامور خرید ، جنسی میخرد و آن را تحویل انبار می دھد ، انبار دار موظف است بعد از توزین جنس ، قبضی بھ نام قبض انبار جھت او صادر کند و کلیھ اقلامی کھ خریداری شده بھ تفکیک در دفتر انبار ثبت نماید . مثلا چناچھ ۴۰ کیلو برنج و ۳۰ کیلو روغن و غیره خریداری شده در دفتر انبار باید در صفحھ برنج و روغن ، فاکنور ارائھ شده ثبت شود و میزان موجودی جدید را تعیین کند . اجناسی را کھ ممکن است فاسد شود (مثل گوشت و کره و مرغ ) فورا تحویل آشپزخانھ یا سردخانھ دھد . حتی چنانچھ در یک روز بیست نوع جنس خریداری شود ، انباردار موظف است ھر یک از اجناس را در ستون مخصوص بھ خود آنھا ثبت کند تا در آخر ھر روز موجودی ھر یک از اجناس مشخص باشد . ھر جنسی کھ از انبار خارج می شود پس از صدور قبض حوالھ انبار ،انباردار باید بھ تفکیک ھر یک از آنھا را از میزان موجودی کسر کند تا موجودی معلوم باشد . البتھ در اغلب ھتلھا ، مثلا در قسمت تریا نیز دفتری مانند دفتر انبار دارند و اجناسی را کھ از انبار تحویل می گیرند ۱۶ در آن ثبت می کنند و ھر روز بعد از فروش ، فاکتورھا ی موجود را در آخر شب در دفتر مزبور عمل می کنند و اجناس مصرف شده را از میزان موجودی کسر میکنند . چنانچھ معاملھ نقد یا نسیھ باشد، از نظر دفتر موجودی تریا تفاوت نمی کند و در ھر حال ، اجناس مصرف شده را از دفتر کم می کنند . منتھی صورت حساب مسافرینی را کھ جنس را نسیھ مصرف کرده اند ، برای حسابداری ارسال می دارند تا در ستون مخصوص صورت حساب مسافر درج نمایند . گردآوری برای گروه انجمن صنفی حسابداری گیلان

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

 

نامه مدیریت ایلیا حساب
ایلیا حساب

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

 

موسسه خدمات مالی ایلیا حساب

جهت مشاوره رایگان میتوانید از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید:

تلفـن:  ۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸
همراه: ۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰
فکس:  ۰۲۱۴۲۶۹۴۵۸۷
ایمیل: iliyahesab@gmail.com

 

 

نمونه نامه مدیریت…

 

شرکت فاقد نمودار سازمانی بوده، ضمن آنکه شرح وظایف کارکنان شرکت و چگونگی ارتباط آنها با سایر واحدها به صورت مدون و مصوب تعریف و تعیین نگردیده ، لذا این امر موجب تداخل وظایف و یا عدم انجام بهنگام امور در برخی موارد می گردد.

با توجه به رشد حجم عملیات شرکت در سنوات اخیر و به جهت سازمان دهی شرکت و استفاده بهینه از نیروی کار تهیه و تنظیم نمودار سازمانی ، حاوی تعریف مسئولیت های هر واحد و کارکنان مربوط براساس واقعیت های موجود ضروری می باشد.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

سیستم حسابداری

سیستم مکانیزه حسابداری در پایان هرماه قطعی نمی گردد ، لذا اسناد حسابداری صادره طی ماههای قبل ، قابل تغییر, اصلاح و حذف می باشند.

توصیه می شود در ارتباط با قطعی شدن حسابها در پایان هرماه،  اقدام لازم صورت پذیرد و چنانچه اسناد حسابداری صادره در ماه های گذشته، نیاز به اصلاح و تعدیل داشته باشند، مراتب طی اسناد اصلاحی صادره در دفاتر منعکس گردد.

اسناد حسابداری صادره به امضای هیچ یک ازکارکنان مالی و مدیرعامل شرکت  نمی رسند.

توصیه می گردد ضمن کنترل اسناد حسابداری صادره و ضمائم مربوط، اسناد توسط مسئولین مربوطه امضا و به مهر “رسیدگی شد” ممهور شوند.

-نظام بودجه

شرکت فاقد نظامنامه مالی جامع و مدون و مصوب مشتمل بر روشهای مورد عمل در خصوص نحوه ثبت و نگهداری حسابها ونحوه گردش عملیات مالی می باشد.

به منظور یکسان سازی روشهای ثبتی و ایجاد کنترلهای داخلی مناسب ، تهیه و تصویب بودجه و استخراج گزارشات لازم ضروریست نظامنامه مالی جامع تهیه و پس از تصویب , بر اجرای صحیح آنها توسط مسئولین مربوط ، نظارت مؤثر صورت پذیرد.

علی‌رغم تهیه و تنظیم بودجه سالانه، در برنامه‌ریزی و کنترل فعالیت های شرکت، توجه خاصی به بودجه‌های تنظیمی مبذول نمی گردد.

به منظور فراهم نمودن ابزار مدیریتی جهت اعمال کنترلهای لازم و اتخاذ تصمیمات نسبت به  فعالیتهای شرکت ، تجزیه و تحلیل انحرافات عملکرد واقعی نسبت به بودجه پیش بینی شده، طی دوره های زمانی منظم ضروری است.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

آئین نامه‌ها و قوانین

شرکت هیچگونه آیین‌نامه معاملاتی تهیه و تنظیم ننموده است.  از تاریخ تدوین تاکنون مورد بازنگری واقع نگردیده است.

به روز رسانی آیین نامه های موجود جهت تطبیق با شرایط حاضر شرکت ، مورد تأکید حسابرس است.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

موجودی نقد و بانک

شرکت مورد رسیدگی فاقد فرم های ”مجوز صدور چک ورسید   با شماره سریال چاپی است، ضمن آنکه صندوق شرکت (حاوی چک های صادره و چک های دریافتی) نزد  مسئول خزانه شرکت نگهداری می شوند.

به منظور احراز ثبت کامل رویدادهای دریافت و پرداخت در دفاتر ، استفاده از فرم ”رسید دریافت وجه اوراق بهادار” با شماره سریال چاپی و نیز فرم ”مجوز صدور چک” توصیه شده و پیشنهاد می گردد که  نسخه ای از فرم های یادشده به طور جداگانه و سریال نگهداری شود. همچنین با توجه به ساختار واحد مالی شرکت و ایجاد امکان اعمال نظارت مناسب بر گردش عملیات، توصیه می شود صندوق در اختیار  فردی غیر از مسئول خزانه قرار گیرد.

مستنداتی دال بر شمارش موجودی نزد صندوق و تنخواه گردانها ، در مقاطع مختلف از سال مشاهده نشده است،

در جهت تقویت کنترلهای داخلی ناظر بر صندوق و تنخواه گردانها، شمارش موجودی نزد صندوق و متصدیان تنخواه گردانها و بررسی هزینه های گزارش نشده در مقاطع زمانی مختلف و بدون اطلاع قبلی و نیز مطابقت با مانده دفتری و تعیین و پی گیری مغایرات احتمالی مورد توصیه است.

فرم “دستور پرداخت چک” فاقد شماره سریال چاپی  می باشد. به منظور اعمال کنترلهای داخلی مناسب ضروریست شرکت از فرم “دستور پرداخت چک” با شماره سریال چاپی استفاده نماید.

صورت مغایرت بانکی توسط شخص مستقل از پرسنل خزانه شرکت تهیه نمی گردد.

به منظور رعایت تفکیک وظایف پیشنهاد میگردد صورت مغایرت بانکی توسط شخصی متسقل از مسئول خزانه تهیه گردد.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

حسابها و اسناد دریافتنی:

با توجه به بررسی های به عمل آمده شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال از مانده بدهکار حسابهای دریافتنی و مبلغ xx میلیارد ریال از مانده بستانکار حسابهای دریافتنی به حساب جاری شرکا انتقال یافته که بابت مبلغ x میلیارد ریال انتقالی به حساب جاری شرکا مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر شناسایی گردیده که با اطلاعات و مستندات و جابجایی مزبور نمی توان دقیقا اظهار نمود به چه میزان ذخیره نیاز است.

لیست طبقه بندی سنی مانده حساب بدهکاران تهیه نمی گردد.

پیشنهاد می گردد ، لیست طبقه بندی سنی بدهکاران بطور منظم ( مثلاً هر ماه یکبار) توسط اشخاصی مستقل از مسئولین پیگیری وصول مطالبات , تهیه و دلایل تأخیر در وصول مطالبات مزبور مشخص گردد.

مانده حساب بدهکاران در فاصله زمانی مشخص با دفاتر مشتریان (طرف حساب) مطابقت داده نمی شود .

پیشنهاد می گردد ، طی دوره های مناسب مانده حساب بدهکاران با دفاتر مشتریان (طرف حساب) مطابقت داده شده و مغایرتهای موجود ، پیگیری و رفع گردد.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

سایر حسابها و اسناد دریافتنی:

با تو جه به بررسی های صورت گرفته مبلغ x میلیارد ریال در حساب سایر حسابها و اسناد دریافتنی با عنوان ماشین سنباده شرکت **** که سال گذشته در سفارشات طبقه بندی شده است سنواتی است و نیاز به ذخیره می باشد.

پیشنهاد میگردد جهت نمایش صحیح سایر حسابهای دریافتنی ذخیره لازم در دفاتر منظور گردد.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

موجودی مواد و کالا:

گزارشات کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده و سایر موجودیها تماما از سیستم حسابداری تهیه شده است و مقدار آن بر اساس شرح سند حسابداری تهیه شده است و ارتباطی با انبار یا موجودیهای انبار گردانی ندارد.

جهت محاسبه درست بهای تمام شده و جلو گیری از جرائم مالیاتی باید سیستم انبار واقعی  با سیستم حسابداری تفکیک باشد.

نتیجه بررسی های صورت گرفته حاکی از آن می باشد که از حساب سایر موجودیها در طی سال مورد گزاش هیچگونه کالایی خارج نشده است.

پیشنهاد میگردد جهت محاسبه  موجودی پایان سال و هزینه مواد مصرفی انبار راه اندازی و با سیستم مالی تفکیک باشد.

موجودیهای شرکت از پوشش بیمه ای لازم برخوردار نیست.مناسب است با توجه به حجم موجودی شرکت پوشش بیمه در نظر گرفته شود.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

سفارشات:

مبلغ xx میلیارد ریال از حساب سفارشات که شامل ورقMDF  ، کاغد دکور، و … می باشد راکد و سنواتی(قبل از سال xx)  تشخصی داده شده که به حساب جاری شرکا انتقال یافته است. ضروری است برای مبالغ فوق الذکر باید ذخیره در دفاتر منظور شود و سود ابرازی به همین میزان کاهش یابد.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

پیش پرداخت:

سه عدد چک به مبلغ xx میلیارد ریال از حساب پیش پرداخت که در سال xx صادر شده است به حساب جاری شرکا آقای****  انتقال یافته است تا ایشان تسویه نماید.

 

دارایی های ثابت:

دارائیهای ثابت در فواصل زمانی معین مورد مشاهده عینی قرار نمی گیرد. پیشنهاد می گردد دارائیهای ثابت در فواصل زماین معین (حداقل سالی یکبار) مورد مشاهده عینی قرار گرفته و با اقلام منعکس در دفاتر یا کارت اموال مطابقت داده شوند ومغایرت احتمالی موجود پس ازبررسیهای لازم و تائید مقامات ذیصلاح ، برای تصمیم گیری به هیئت مدیره گزارش شود

همچنین نحوه استفاده از دارائیهای ثابت طی دوره های منظم (هر x ماه یکبار) توسط مقامات ذیصلاح مورد بررسی قرار گرفته و امکان استفاده مطلوبتر از آنها مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار گیرد.

در طی دوره های مشخصی (حداقل یکبار در سال به صورت نمونه ای و سه سال یکبار بطور کامل) نسبت به شمارش فیزیکی داراییهای ثابت اقدام نمی شود.

به منظور کنترل دارائیهای ثابت پیشنهاد می شود از طریق مشاهده عینی اموال نسبت به صورت برداری از دارائیها در دوره های منظم و تطبیق آن با لیست اموال اقدام شود .

شرکت فاقد مسئول جمع دار اموال می باشد ضروری است به منظور نظارت بیشتر بر نحوه استفاده ، موقعیت ، خرید ، جابجایی و سایر موارد کنترلی دیگر مربوط به دارایی ثابت مسئول صاحب جمع اموال در شرکت تعیین گردد .

شرکت فاقد بودجه بندی سرمایه ای می باشد .

شرکت می بایست نسبت به تهیه بودجه سرمایه ای اقدام نماید . بودجه سرمایه ای جهت توسعه و جایگزینی دارایی های ثابت میبایست همه ساله تهیه و ارائه شود و پس از تصویب مدیریت اجرا گردد . ضمنا در طی سال ، خرید دارایی ثابت با بودجه مقایسه و انحرافات گزارش شود

در برخی از موارد نرخ استهلاک مورد استفاده برای ساختمان ها ، ماشین آلات و اثاثیه مغایر با ماده xxx قانون مالیات های مستقیم بوده است.

پیشنهاد میگردد جهت رعایت قانون مالیات های مستقیم و قابل قبول بودن هزینه های استهلاک ، نسبت به اصلاح نرخ های نادرست اقدام گردد .

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

دارایی در جریان تکمیل:

شرکت ماشین آلاتی که  به تعمیرات  احتیاج دارد را در دفاتر مالی به حساب دارایی در جریان تکمیل منتقل می کند و پس از انجام هزینه های مربوطه آن را به دارایی ثابت مجددا انتقال میدهد  به همین هزینه تعمیرات صورت گرفته از نظر جاری یا سرمایه ای بودن مشخص نمی باشد لازم به ذکر است مبلغ هزینه مذکور در سال مورد رسیدگی مبلغ x میلیارد ریال می باشد.

مبلغ xx میلیارد ریال از حساب دارایی در جریان تکمیل گردیده ولی از حساب درجریان خارج نشده است.

ضروری است مبلغ مذکور در سرفصل دارایی ثابت ماشین آلات طبقه بندی گردد.

بابت مبلغ xx میلیارد ریال از هزینه حقوق پرسنل که در حساب دارایی در جریان می باشد هیچگونه اسناد و مدارکی مشاهده نگردید و همچنین نحوه محاسبه هزینه مذکور برای حسابرسان مبهم می باشد.

بابت مبلغ xx میلیارد ریال و xx میلیارد ریال از سرفصل سفارشات که  مربوط به سفارش ماشین آلات خط تولید در حال تکمیل می باشد، به حساب دارایی در جریان تکمیل انتقال یافته که با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات اظهار نظر در این رابطه میسر نمی باشد.

شرکت هیچگونه طرح و بودجه ی  زمانی و ریالی جامعه و مدون از پیش تهیه شده برای پروژه در حال تکمیل تهیه ننموده است.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

پیش پرداخت سرمایه ای:

در این حساب مبلغ xx ریال بابت تغییر کاربری ساختمان دفتر مرکزی ناهید که به شهرداری پرداخت شده از سال xx راکد و سنواتی می باشد.

برای مبلغ مذکور  در نظر گرفتن ذخیره ضروری می باشد.

مدارک پرداخت  بابت تغییر کاربری کارخانه کردان از کشاورزی به صنعتی به شهرداری گلسار  به مبلغ x میلیارد ریال مشاهده نگردید.

بایگانی صحیح و منظم اسناد و مدارک در  ضمایم  اسناد الزامی می باشد.

مبلغ xxx میلیون ریال بابت عوارض بناهای احداثی در سال مالی xx راکد بوده است. برای مبلغ مذکور در نظر گرفتن ذخیره ضروری می باشد.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

سایر حسابهای پرداختنی:

مالیات ارزش افزوده سال xx و xx مورد رسیدگی سازمان مربوط قرارگرفته و مبلغ xxمیلیارد ریال به اعتبار فروش اضافه و مبلغ xx میلیارد ریال طبق ماده xxو xx جریمه و مبلغ x/xxx میلیون ریال از اعتبار خرید تایید نشده است.

توصیه میشوددر این ارتباط مبلغ حدودی xx میلیارد ریال ذخیره در حسابها محاسبه و منظور گردد.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

تسهیلات:

بابت xمیلیون دلار تسهیلات دریافتی از بانک تجارت هیچگونه مدرک و مستنداتی مبنی بر نرخ ،مدت، بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات مشاهده نگردیده و همچنین تسهیلات مذکور در تاریخ ترازنامه تسعیر نشده است.

بایگانی صحیح و منظم اسناد و مدارک در  ضمایم  اسناد و تسعیر نرخ ارز به ریال در تاریخ پایان سال مالی ضروری می باشد.

مدراک و مستندات بابت تسهیلات دریافتی از بانک ملی مرکزی که بصورت فروش اقساطی می باشد مشاهده نگردید است.

بایگانی صحیح و منظم اسناد و مدارک در  ضمایم  اسناد الزامی می باشد.

وام دریافتی تحت عنوان یارانه از بانک ملی تنکابن که طبق اظهارات مسئولین مالی xxدرصد هزینه قبض گاز و برق آن دوره می باشد که هرچند ماه یکبار بانک مبلغ xxx میلیون ریال از حساب شرکت کسر می نماید و شرکت هیچگونه هزینه مالی از بابت جریمه دیرکرد یا فرع وام تا کنون شناسایی نکرده است.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

بهای تمام شده :

تسهیم هزینه های کارخانه بر حسب نسبت مواد مصرفی هر محصول انجام شده است که مبنای مناسبی نمی باشد لذا افزایش هزینه (بهای تمام شده) در سرفصل ترازنامه موجودی کالا و صورت سود و زیان بهای تمام شده منطقی نمی باشد.

مقدار کالای مصرفی بر اساس شرح اسناد حسابداری تهیه و تدوین شده است و ارتباطی با انبار ندارد، بنا بر این مواد مصرفی مندرج در بهای تمام شده غیر واقعی می باشد.

ظرفیت سالانه در پروانه بهره برداری به اساس کیلوگرم ذکر شده است و در کاربرگها دریافتی از شرکت مقدار تولید شده بر اساس متر مکعب و ورق ارائه شده است از این رو هزینه جذب نشده قابل رسیدگی نمی باشد.

شرکت BOM کارکرد پرسنل جهت تولید محصولات تهیه و ارائه ننموده است.  واحدهای تولیدی قبل از شروع تولید و ساخت یک محصول ابتدا BOM  که معمولا به صورت یک جدول از مواد و قطعات  که مشخصاتی از قبیل استاندارد  زمان کارکرد نیرو، شکل، جنس مواد، وزن مواد و… را دارد تهیه می نمایند که تهیه جدول مزبور برای شرکت ضروری می باشد.

شرکت فاقد سیستم بهایابی مناسب می باشد و در پایان هر سال بهای تمام شده محصولات محاسبه و در حسابها ثبت می گردد.

ضروری است نسبت به استقرار سیستم بهایابی استاندارد و یا نرمال در حسابداری شرکت اقدام و تولیدات بطور ماهانه در حسابها ثبت تا امکان گزارشگری میان دوره ای بشکل مناسب مهیا گردد.مضافا هزینه ضایعات، دوباره کاری و سایر بخشها ی بهای تمام شده به نحو مناسب محاسبه و گزارش گردد.

 

تعدیلات سنواتی

مبلغ x/xxx میلیون ریال هزینه تنفس  وام بانک تجارت  به اشتباه در حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است.

ضروری است که مبلغ مزبور به عنوان هزینه جاری شناسایی شود.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

هزینه :

در پایان هرماه گزارشی از وضعیت هزینه ها شامل مقایسه با هزینه های انجام شده در دوره مالی مشابه سال قبل و بررسی و تحلیل علل تغییرات موجود فی مابین تهیه نمی گردد.

پیشنهاد می گردد، گزارشات مدیریتی یاد شده جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و بهنگام در پایان هرماه تهیه و به مدیریت شرکت ارائه گردد.

شرکت فاقد آیین نامه تفکیک هزینه های جاری از هزینه های سرمایه ای می باشد .

پیشنهاد می شود به منظور ایجاد یکنواختی در نگهداری حسابها و به منظور سهولت در شناخت دارائیها و هزینه ها ، آئین نامه مربوطه تنظیم و اجرا شود .

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

حقوق و دستمزد:

مدارکی دال بر کنترل عملکرد سیستم حقوق و دستمزد توسط یک واحد مستقل  از واحد حقوق و دستمزد مشاهده نشده است .

ضروری است در طی سال مالی و در مقاطعی سیستم حقوق توسط افراد مستقل از مسئولین حقوق و کارکرد و کنترل کنندگان آن کنترل شود

گزارشهای مقایسه ای درخصوص حقوق هر ماه با ماه قبل برای مدیریت تهیه نمی شود .جهت امکان مقایسه حقوق توسط مدیریت ضروری است که حقوق ماه با ماه قبل مقایسه و انحرافات توجیه شود .

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

موارد رعابت قانون تجارت:

روزنامه رسمی مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی xx رائه نگردید.(عدم رعایت ماده xxx)

ماده xxxو xxx در ارتباط با افزایش سرمایه مشخص نمی باشد.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

تاییدیه :

تعداد xx فقره تاییدیه اشخاص به مبلغ xxx میلیارد ریال بدهکار و xxx میلیارد ریال بستانکار ارسال شده که هیچگونه پاسخی  دریافت نگردیده است.

پیگیری جهت دریافت پاسخ و رفع مغایرتهای احتمالی فیمابین صورت پذیرد.

کلیه تاییدیه بانک که اظهار کننده مانده تسهیلات و مانده بانکها می باشد دریافت نشده است.

توصیه پیگیری جهت دریافت پاسخ تاییدیه صورت پذیرد.

تاییدیه ارسالی بابت مشاور حقوقی واصل نگردید. پیگیری جهت  بررسی علت عدم دریافت تاییدیه صورت پذیرد.

بررسی و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب

سایر :

اسناد هزینه از قبیل صورت حسابهای خرید و هزینه های جاری پس از تسویه حساب به مهر “پرداخت شد” ممهور نمی گردد .

به منظور جلوگیری از احتمال استفاده مجدد و ابطال مدارک پرداخت ، ضروری است کلیه مدارک پس از پرداخت به مهر “پرداخت شد” ممهور شود .

 

www.iliyahesab.ir

تهیه لایحه اعتراضی مالیاتی ایلیا حساب

تهیه لایحه اعتراضی مالیاتی ایلیا حساب با کمترین هزینه

موسسه خدمات مالی ایلیا حساب

جهت مشاوره رایگان میتوانید از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید:

تلفـن:  ۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸
همراه: ۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰
فکس:  ۰۲۱۴۲۶۹۴۵۸۷
ایمیل: iliyahesab@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن نمونه  لایحه  اعتراضی

اداره محترم امور مالیاتی غرب / شمال / جنوب / شرق استان تهران

موضوع: درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد سال …………

باسلام

احتراماً : باعنایت به برگ تشخیص عملکرد سال ………… به شماره …………….. مورخ…………….  و نظر به دریافت مبانی تشخیص به استحضار میرساند مواردی در برگ تشخیص به شرح ذیل لحاظ نگردیده است که مستدعی است دستور فرمائید در صورت امکان، مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد.

  • مبلغ …………  ریال از مجموع هزینه های عملکرد سال …….  طبق ماده ۱۴۷٫۱۴۸ ق.م.م برگشت خورده ،که برخی از موارد آن  کامالا در راستای فعالیت و تولید شرکت بوده که باتوجه به عدم انطباق با قوانین مالیاتی نیاز به بررسی مجدد دارد.
  • مبلغ  …………….  ریال از هزینه های ……………… شرکت به علت عدم ارائه فاکتور برگشت خورده در حالی که مستندات آن به طور کامل موجود می باشد.
  • مبلغ ……………..  ریال از هزینه های شرکت به علت شناسایی دارایی در هزینه غیر قابل قبول مالیاتی لحاظ گردیده که لازم به ذکر است ……………  ریال از هزینه مذکور بابت هزینه آسفالت کاری شرکت می باشد که با توجه به استیجاری بودن ملک شرکت امکان شناسایی مبلغ فوق در حساب دارایی مقدور نمی باشد و همچین مبلغ ………….  ریال از هزینه مذکور بابت خرید کازیو ، ست رومیزی و … می باشد که با توجه ماهیت جنس ، مبلغ و آیین نامه اموال شرکت ، هزینه طی دوره شناسایی گردیده است. شایان به ذکر است که مستندات موارد مزبور به طور کامل موجود می باشد.
  • مبلغ …………. از هزینه های استهلاک قالب  به علت عدم ارائه مستندات غیر قابل قبول اعلام گردیده اند، در حالی که صورت ریز دارایی ثابت شرکت به همراه محاسبات استهلاک طبق ماده ۱۴۹٫ق.م.م موجود و قابل ارائه می باشد.
  • با توجه به بررسی های صورت گرفته اختلاف اعلام شده جدول گردش مواد و گزارش بهای تمام شده کالا در گزارش اقلام غیر قابل قبول مالیاتی صحیح نمی باشد که در صورت امکان بررسی مجدد فرمایید. و …

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایلیا حساب
ایلیا حساب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.iliyahesab.ir

ارزش_فعلی_خالص_و_سایر_معیارهای_ارزیابی

دانلود فایل ارزش_فعلی_خالص_و_سایر_معیارهای_ارزیابی

Download (PPTX, 4.43MB)

 

موسسه خدمات مالی ایلیا حساب
موسسه خدمات مالی ایلیا حساب

 

ارزش_فعلی_خالص_و_سایر_معیارهای_ارزیابی

انجام تمامی عملیات مالی کلیه واحد های اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری، تجاری، صنعتی، عمرانی، فروشگاه ها ، پزشکی،صنعت و معدن، الکتریکی ، الکترونیکی،  انفورماتیک ، کشاورزی، مهندسی، نفت و گاز  و …تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده و تحریر دفاتر قانونی شرکتها طبق مالیات های مستقیماعزام نیروی مالی اعم از کمک حسابدار، حسابدار ، کارشناس، رئیس حسابدار ،مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق بالا در حرفه حسابداری و حسابرسی (تمام وقت یا پاره وقت) و نظارت و پیگیری مستمر  عمکلرد پرسنل مستقر در شرکتهای طرف قرارداارائه نرم افزار حسابداری برای شرکتهای تازه تاسیس  یا شرکت های با سیستم مالی ناکارآمدارائه سیستم حسابداری مناسب برای کلیه واحد های اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری، تجاری، صنعتی، عمرانی، فروشگاه ها ، پزشکی،صنعت و معدن، الکتریکی ، الکترونیکی،  انفورماتیک ، کشاورزی، مهندسی، نفت و گاز  و ..تهیه و تنظیم لایحه اعتراضیثبت و اصلاح حساب  (جاری – معوقه)استقرار و اصلاح کدینگتهیه و تنظیم صورتهای مالی کلیه واحد های اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی تهیه انواع گزارشاهای مدیریتی و سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاصاجرای عملیات اصلاح و بستن حساب هاانجام حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت کلیه پروپزه هاکنترل پروسه تولید و بهای تمام شده و نظارت بر عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودیانجام انواع خدمات حسابرسی ارجمله : حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی اجمالی، حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلیانجام عملیات انبارگردانی با نیروهای مجرب  طبق استانداردهای حسابداری به همراه دستورالعمل انبارگردانی از صفر تا صدانجام بازرسی و کشف عدم رعایت مفاد قانون تجارتتشکیل پرونده و پیگیری تا مرحله اعطای تسهیلات توسط بانک به شرکت انجام کلیه امور ورشکستگی و مدیریت تصفیه با همراهی وکیل تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالیمشاوره تخصصی

 

ارزش فعلی خالص – معیارهای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

Download (PPTX, 1.05MB)

استاد:سر کار خانم دکتر مصلی نژاد

موسسه خدمات مالی ایلیا حساب
موسسه خدمات مالی ایلیا حساب

 

 

از دیدگاه مدیریت مالی بودجه‌بندی سرمایه‌ای گزینشآن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت استکه انتظار می‌رود با اجرای آن‌ها ثروت صاحبان سهام به حداکثر برسد.

معیارهای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری عبارتنذ از:
۱- معیارهای مبتنی بر جریانات نقدی تنزیل شده
الف) ارزش فعلی خالص (NPV) (مهم ترین روش)
ب) نرخ بازده داخلی (IRR)
ج) شاخص سودآوری (PI)
۲- معیارهای مبتنی بر دوره بازگشت
الف) دوره بازگشت سرمایه
ب) دوره بازگشت تنزیلی
۳- معیارهای حسابداری
الف) میانگین بازده حسابداری

اگر ارزش فعلی خالص یک پروژه مثبت باشد باید آن پروژه را پذیرفت و اگر ارزش فعلی خالص آن
منفی باشد آن را رد کرد.

درمواردی که NPV=0 نسبت به انجام و عدم انجام سرمایه گذاری بی تفاوت هستیم.البته احتمال
وقوع این حالت اندک است.

دوره بازگشت سرمایه مدت زمانی است که طول می کشد تا سرمایه گذاری
اولیه بازیافت شود.

براساس قاعده دوره بازگشت سرمایه، یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود
که دوره بازگشت سرمایه آن از تعداد سالهایی که قبلاً معین شده است کمتر باشد.

دوره بازگشت تنزیلی طول مدت زمانی که مجموع جریانات نقدی تنزیل شده با سرمایه
گذاری اولیه برابر می شود.

براساس قاعده دوره بازگشت تنزیلی، یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود که دوره
بازگشت تنزیلی آن از تعداد سالهایی که قبلاَ معین شده است، کمتر باشد.

نکته:دوره بازگشت تنزیلی عبارت است از زمانی که پروژه از نظر اقتصادی به نقطه سر
به سری می رسد.

براساس قاعده میانگین بازده حسابداری، یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود که میانگین
بازده حسابداری مورد قبول بیشتر باشد.

می خواهیم در در مورد افتتاح مغازه جدیدی در یک پاساژ تصمیم گیری کنیم. سرمایه گذاری
مورد نیاز برای این کار ۵۰۰،۰۰۰ دلار است. مدت زمان اجاره مغازه پنج سال است، چون پس
ازمدت اجاره همه چیز به مالک واگذار می شود. ۱۰۰درصد سرمایه گذاری مورد نیاز در طی
پنج سال به روش خط مستقیم مستهلک می شود.

حسابداری مدرن و پیشرفته

 

 

 

 

ایلیا حساب

 حسابداری مدرن و پیشرفته

خدمات حسابداری

انجام خدمات مالی

خدمات حسابرسی به صورت آنلاین

حسابدار مکمل

بهترین حسابدار

بهترین موسسه خدمات مالی

موسسه عالی

حسابداری جدید

تغییرات حسابداری

حسابرس

ثبت شرکت

موسسه و حسابدار های همه چی تمام

بهترین موسسه خدمات مالی

کمترین قیمت خدمات حسابداری

مواد اصطلاح به مواد خام مورد استفاده برای تولید، قطعات زیر و قطعات ساخته شده اشاره دارد.

  حسابداری مدرن و پیشرفته  موجودی به معنای مواد خام، کالاهای کار در حال فرایند و کالاهای کامل به پایان رسید

که به عنوان بخشی از دارایی های کسب و کار در نظر گرفته می شوند

که آماده یا برای فروش آماده می شوند. کنترل مواد هدف در خرید کارآمد مواد،

ذخیره سازی کارآمد آنها و مصرف و مصرف کارآمد است.

اهداف در یک سیستم خوب کنترل مواد می تواند باشد: 

حسابداری به صرفه

حسابداری خوب و عالی و ارزان

مواد مورد نیاز برای کیفیت مطلوب در صورت نیاز برای تولید کارآمد و بدون وقفه. 

مواد لازم برای خرید فقط در صورت نیاز و در مقادیر اقتصادی. 

خرید مواد با قیمت مناسب ترین بهترین شرایط ممکن است. 

مواد در برابر از دست دادن توسط آتش، سرقت، و غیره محافظت می شود. 

مواد باید به طوری که حداقل دست زدن و هزینه را فراهم می شود.
تهیه مواد ممکن است از زمان به زمان تغییر کند. 

مواد معمولا توسط چند تحویل در قیمت های مختلف به دست می آیند. 

هزینه های حقوقی می توانند براساس مقادیر مختلفی انجام شوند.

بنابراین، سیستم قیمت گذاری مواد باید ساده و موثر باشد.
 اولویت اول  اولویت اول  هزینه میانگین  شناسایی خاص  هزینه واحد
این روش فرض می کند که اولین سهام که دریافت می شود، اولین فروش است. 

هزینه مواد مورد استفاده بر اساس قدیمی ترین قیمت ها است.

سهام بسته بندی در قیمت های اخیر ارزیابی می شود.
 این روش فرض می کند که آخرین سهام دریافت شده اولین فروش است. 

بنابراین هزینه مواد مورد استفاده بر اساس قیمت های اخیر است.

  سهام بسته بندی در قدیم ترین قیمت ها ارزیابی می شود.
 وزن این روش فرض می کند که هزینه استفاده از مواد و بسته بندی

سهام با ارزش میانگین وزنی ارزیابی می شود.
 این روش فرض می کند که هر آیتم سهام دارای هویت خاص خود است. 

هزینه استفاده از مواد و بسته شدن سهام با همکاری واحدهای سهام با هزینه واحد خاص آنها مشخص می شود.
مقدار سفارش است که به حداقل رساندن کل هزینه حمل و نقل و هزینه های سفارش. 

هزینه های اداری هزینه هایی هستند که در هنگام دریافت موجودی اضافی به وجود می آیند.

آنها شامل هزینه های مربوط به برقراری نظم، هزینه حمل و نقل، و غیره می باشند. 

هزینه های حمل و نقل نشان دهنده هزینه های موجود در نگه داشتن موجودی در دست است.

آنها عبارتند از هزینه فرصت برای نگهداری پول در دارایی ها، هزینه های ذخیره سازی،

هزینه های فساد و غیره.

EOQ = 2 * O * QC جایی که EOQ = سفارشات اقتصادی O = هزینه سفارش

در هر سفارش Q = مقدار سالانه مورد نیاز در واحد C = هزینه حمل در هر واحد در سال
 مصرف سالیانه یک قسمت “X” 5000 واحد است

. هزینه خرید در هر سفارش ۱۰ دلار و هزینه واحد ۰٫۵ دلار است.

هزینه نگهداری و حمل و نقل ۱۰٪ از هزینه واحد مواد است. مورد نیاز: EOQ را محاسبه کنید
این است که تعیین درست یا مطلوب سطح سهام به منظور جلوگیری از overstocking و یا کمبود انبار مواد. 

این سطوح به عنوان حداکثر، حداقل و سطوح تراز شناخته می شوند.
 سطح سهام موادی که در آن یک سفارش جدید برای مواد باید قرار داده شود. 

فرمول: سطح مجدد سفارش = (حداکثر استفاده * حداکثر زمان سرب)
 حداکثر سطح سهام بالاترین سطح از سهام برنامه ریزی شده است که برگزار می شود. 

هر مقدار بالاتر از سطح حداکثر به عنوان سهام بیش از حد در نظر گرفته می شود. 

فرمول: حداکثر سطح = سطح دوباره سفارش + مقدار دوباره سفارش (EOQ) -مینی استفاده پیش بینی شده در حداقل سرب
  حداقل سطح آن سطح سهام است که یک بافر ایمنی را در صورت افزایش تقاضا

یا کاهش دریافت سهام ناشی از افزایش مدت زمان نگهداری فراهم می کند.

سطح سهام نباید اجازه داده شود زیر سهام ایمنی کاهش یابد. سطح حداقل =

سطح دوباره سفارش – میانگین. استفاده در avg. زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید
 میانگین مصرف ۱۰۰۰ واحد در روز حداقل استفاده ۸۰۰ واحد در روز حداکثر استفاده ۱۳۵۰ واحد

در روز سفارش مقدار ۹۰۰۰ واحد تحویل قابل اعتماد در ابتدای روز چهارم انتظار می رود

. مورد نیاز: سه سطح کنترل را پیدا کنید.

Learn More

کلیه خدمات مالی و مالیاتی

از صفر تا صد خدمات مالی و حسابداری
کلیه خدمات مالی و مالیاتی

ایلیا حساب

انجام خدمات مالی

انجام کلیه خدمات مالی

چطوری مالیات را کم کنیم

hdgdh pshf

onlhj lhgdhjd

onlhj pshfvsd

onlhj pshfnhvd

hvshg hzihvkhli

چگونه مالیات را کم کنیم

انجام کلیه خدمات مالی

انجام خدمات حسابداری

انجام خدمات مالی

خدمات مالیاتی

خدمات حسابداری

انجام خدمات حسابداری

انجام کلیه خدمات حسابداری

چطوری مالیات را کم کنیم

چگونه مالیات را کم کنیم

انجام کلیه خدمات حسابداری

ارسال اظهارنامه

بررسی کلیه مسائل حسابداری و برگزاری دوره های آموزشی

حسابدرای

حسابرسی

ثبت شرکت

ثبت برند

حسابدرای

حسابرسی

ثبت شرکت

مالی

مالیاتی

انجام خدمات مالی

انجام خدمات حسابرسی

انجام خدمات حسابداری

اظهارنامه

ارزش افزوده

 

اکسل

آفی

 

فصل دوم : تجزیه وتحلیل معامالت وعملیات مالی

فصل سوم : ثبت رویدادهای مالی

فصل چهارم : بسط معادله اساسی حسابداری

فصل پنجم : تکمیل چرخه حسابداری

فصل ششم : عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی

فصل هفتم : تهیه صورتهای مالی با استفاده از کاربرگ

فصل هشتم : موجودیهای مواد وکاال

فصل نهم : حسابداری اسناد تجاری

فصل دهم : اصالح اشتباهات

 

فصل اول کلیات

هدف کلی

هدف :انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید استفاده کنندگان اطالعات حسابداری را طبقه بندی کنید

استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری ،طیف وسیعی را تشکیل می دهند وبه طور کلی آنها را می توان به دو دسته تقسیم نمود

۱)تصمیم گیرندگان درون سازمان

۲)تصمیم گیرندگان برون سازمان

تصمیم گیرندگان درون سازمان شامل مدیران اجرایی میباشند که اطالعات حسابداری را برای برنامه ریزی، کنترل ، هماهنگی

وتصمیم گیری الزم درباره عملیات موسسه مورد استفاه قرار می دهند .

استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طیف گسترده ای میباشد که ازجمله آنها می توان سهامداران ،سرمایه گذاران بالقوه،

بستانکاران، بانکها وموسسات اعتباری ، تحلیل گران مالی واقتصادی ،اتحادیه کارگری و مراجع مالی واقتصادی دولتی رانام برد .

نهادهای قانونی و انجمن های حرفه ای حسابداری جهت حمایت از منافع آنها ضوابط ومقررات حسابداری مالی را با دقت فراوان

وضع می نمایند.

گفتار ۹:

مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی

هدف :

انتظار می رود پس ازمطالعه این گفتار بتوانید مفروضات ،

اصول و میثاقهای حسابداری رانام برده وهر کدام را شرح دهید .

الف( مفروضات حسابداری

تفکیک شخصیت

تداوم فعالیت دوره مالی

مبنای تعهدی

واحد پول

ب( اصول حسابداری

بهای تمام شده تاریخی

تحقق درآمد

تطابق هزینه ها با درآمد ها

اهمیت

خصوصیات صنعت

محافظه کاری

الف (مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری منشا و شالوده اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورتهای مالی واحدهای اقتصادی را تشکیل می دهند

.هر کدام از مفروضات حسابداری میتواند منشاء یک یا چند اصل حسابداری باشد .

۱ .فرض تفکیک شخصیت

بر اساس فرض تفکیک شخصیت ، برای هر موسسه شخصیتی مستقل از مالک )مالکان ( آن و همچنین مستقل از سایر موسسات

موجود در جامعه در نظر گرفته میشود .

۲ -فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت بدین معنی است که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی تداوم خواهد یافت و قصد انحالل یا توقف

فعالیت آن وجود ندارد.

۳ -فرض دوره مالی

نتایج واقعی عملیات موسسه را فقط میتوان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات ، فروش دارائیها و اجرای تعهدات

و پرداخت بدهیها ،به طور دقیق و قطعی تعیین کرد .

استفاده کنندگان از اطالعات مالی نمی توانند برای دریافت اطالعات تا آن زمان تامل کنند. بنا براین عمر طوالنی یک موسسه به

دوره های زمانی مساوی کوتاه تر، معموال” یکساله ، تقسیم می شود وبرای هر دوره گزارشهای مالی جداگانه ای ارائه می گردد.

۹ .فرض یا مبنای تعهدی

فرض تعهدی یکی از زیر بنایی ترین و مهمترین مفروضات حسابداری است .توسعه و گسترش حسابداری تا حد زیادی مدیون این

فرض است.

براساس فرض تعهدی درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمیل، بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد

مربوطه، شناسایی و ثبت می شوند.

۵٫فرض واحد پول

فرض واحد پول بدین معنی است که آثار و نتایج کلیه معامالت و عملیات مالی موسسه باید بر حسب پول ، اندازه گیری و گزارش

شود.

ب( اصول حسابداری

اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران به عنوان مبنای اجرای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد

استفاده قرار می دهند و عبارت اند از :

۱ -اصل بهای تمام شده

۲ -اصل افشاء

۳ -اصل تحقق درآمد

۹ -اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

۱ -اصل بهای تمام شده تاریخی .

به موجب اصل بهای تمام شده، تمام رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت ودر صورتهای مالی منعکس می شود

وچنانچه بعدا” ارزش پولی آنها افزایش یابد، این افزایش شناسایی وثبت نمی شود .

در به کار گیری این اصل ، بهای تمام شده دارائیها براساس قیمت نقد یا معادل قیمت نقد ، اندازه گیری می شود.

۲ -اصل افشاء حقایق

اصل افشاءایجاب می کند که کلیه واقعیتها بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی موسسه به نحو مناسب و کامل افشاء

شود .

براساس اصل افشاء حقایق باید تمامی اطالعاتی که به نحوی می تواند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطالعات مالی تاثیر

گذار باشد،افشاء شود. افشای اطالعات می تواند در متن صورتهای مالی یا یادداشتهای همراه آن صورت پذیرد.

۳ -اصل تحقق درآمد

بر اساس اصل تحقق ، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه، در زمان تحقق شناسایی می شوند، معموال” زمانی

درآمد را تحقق یافته فرض می کنند که فرایند کسب سود کامل با حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد.

فرایند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبدیل آنها به کاالی ساخته

شده و نهایتا” فروش محصوالت ودریافت وجه آنها را دربر می گیرد.

۹ -اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

بر اساس اصل تطابق برای اندازه گیری سود هر دوره باید هزینه های هر دوره درآمدهای همان دوره مقابله نمود. به عبارت دیگر

برای تعیین سود هر دوره باید هزینه هایی که برای کسب در آمدهای همان دوره تحمیل شده اند را از درآمدها کسر نمود.

ج( میثاقها یا اصول محدود کننده

میثاقها یا اصول محدودکننده کاربرد مفروضات کاربرد و اصوی حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می سازد

میثاقها یا اصول محدود کننده اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارش گیری مالی دارند .

۱ -فزونی منافع بر مخارج

هدف گزارشگری مالی فراهم کردن اطالعات الزم برای تصمیم گیری است. اما مخارج تهیه این اطالعات نباید برمنافع آن فزونی

یابد .

اصل اهمیت

به موجب اصل اهمیت در مورد مبالغ واقالمی که بنابر وضعیت،محیط وعملکرد موسسه، جزیی و ناچیز محسوب می شوند، می

توان از اعمال دقیق اصول حسابداری خودداری کرد.

اصل محافظه کاری :

محافظه کاری بدین است که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت برای انجام برآورد به نحوی صورت گیرد که درآمدها یا دارائیها بیشتر

از واقع وهزینه ها یا بدهیها کمتر از ارائه نشود.

محافظه کاری عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که جهت انجام برآورد در شرایط ابهام موردنیاز است به گونه ای که

درآمدها یا دارائیها بیشتراز واقع وهزینه ها کمتر از واقع ارائه نشود

گفتار ۵ :

ویژگیها و خصوصیات کیفی اطالعات حسابداری

هدف :

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید ویژگیها وخصوصیات کیفی اطالعات حسابداری را تشخیص دهید و هر کدام را

تشریح کنید.

مهمترین ویژگیها یا خصوصیات کیفی اطالعات حسابداری عبارت اند از :

۱-مربوط بودن

۲ -قابلیت اتکاء

۳ -قابلیت مقایسه

۱ -مربوط بودن

)مربوط بودن ( یکی از ویژگیهای کیفی واساسی اطالعات حسابداری است. ارائه اطالعات مربوط، تصمیم گیرندگان رادر اخذ

تصمیمات منطقی یاری می دهد ومی تواند عاملی برای جلوگیری از بروز ابهام و سردرگمی در بررسی و مطالعه اطالعات مالی

محسوب شود.

ویژگی مربوط بودن اطالعات مالی مبتنی برمفاهیم زیر می باشد :

اهمیت، به موقع بودن ، رجحان محتوا برشکل قابل فهم بودن وافشای کامل است که هریک از این مفاهیم یا ویژگیهای فرعی

درزیر تشریح می شود

الف( اهمیت

اهمیت در حسابداری یک مفهوم نسب است که کیفیت و کمیت آن ار طریق میزان تاثیری که اطالعات حسابداری بر تصمیم

گیریها دارد ارزیابی وتعیین میگردد.

ب( به موقع بودن

به موقع بودن به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطالعات مالی اشاره دارد، زیرا بسیاری از انواع اطالعات مالی، نسبت به گذشت

زمان حساسیت زیادی دارند وبه سرعت ارزش خودرا از دست می دهند.

ج( رجحان محتوا بر شکل

در حسابداری و گزارشگری مالی بر محتوای اقتصادی عملیات ورویدادها تاکید می شود، هر چند شکل عملیات و رویدادها مغایر با

محتوای آنها باشد ونحوه عمل دیگری را ایجاب کند .

د( قابل فهم بودن

صورتهای مالی باید برای اشخاصی که دانش متعارفی از حسابداری دارند ، بالقوه قابل فهم وقابل استفاده باشد. به همین دلیل

ویژگی قابل فهم بودن را وابسته به دانش استفاده کنندگان گزارشهای مالی می دانند.

ه ( افشای کامل

هدفهای حسابداری وگزارشگری مالی ایجاب می کند که اطالعات مربوط به گونه ای مناسب و کامل افشاء شود. افشاء به عنوان

یکی از اصول اساسی حسابداری تشریح می شود .

۲ -قابلیت اتکاء

قابلیت اتکاء به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می تواند بر اندازه گیریهای گزارش شده در صورتهای مالی اساسی

داشته باشند. نتایج اندازه گیریهای حسابداری هنگامی قابل اتکاء است که به طور صادقانه معرف ارزشهایی باشد که انتظارمی رود

یا درنظراست ارائه کند .

۳ -قابلیت مقایسه

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، امکانات و فرصتهای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار گوناگونی دارند. تصمیمات آنان نیز گاهی

برمبنای مقایسه عملکرد واحد تجاری مورد نظر در طول زمان )چندین سال(و یا عملکرد چندین واحد تجاری برای دوره یا دوره

های زمانی یکسان، اتخاذ می شود .

ویژگی »قابلیت مقایسه« مبتنی بر مفاهیم )۱)رعایت یکنواختی یا ثبات رویه و

)۲ )همسانی رویه ها است که به عنوان اجزا یا ویژگیهای وابسته به »قابلیت مقایسه« هریک را تشریح می کنیم .

الف ( رعایت یکنواختی

رعایت یکنواختی به قابلیت مقایسه اطالعات ارائه شده توسط یک واحد تجاری در طول زمان اشاره دارد .

به طور کلی ، به کار گیری یکنواخت اصول ورویه های حسابداری و استفاده از اصطالحات یکسان و طبقه بندیهای مشابه در

سالهای مختلف ،کیفیت »قابلیت مقایسه « اطالعات ارائه شده را باال می برد

ب( همسانی رویه ها

ویژگی دیگر وابسته به کیفیت »قابلیت مقایسه«، همسانی رویه ها است که به قابلیت مقایسه نتایج گزارش شده بین دو یا چند

واحد تجاری در مقطع یا مقاطع زمانی یکسان ، اشاره دارد .

 

 

تضاد بین ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری

همان گونه که در بحث راجع به ویژگیهای کیفی و همچنین مفاهیم و جزئیات مربوطه به هر یک مطرح شد ، اطالعات حسابداری

هنگامی سودمند است و می تواند به استفاده کنندگان در تصمیم گیریها کمک کند که از ویژگیهای کیفی الزم برخوردار باشد .

گفتار ۶

استاندارد های حسابداری

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید مفهوم استانداردهای حسابداری را توضیح دهید .

مفروضات و اصول حسابداری یک سری مفاهیم کلی هستند که به کارگیری صحیح آنها مستلزم تدوین ضوابط اجرایی است که

راهنمای به کار گیری آنها در عمل باشد .

در ایران بر اساس بند ۹ تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده ۶ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین

وتعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است .

سازمان حسابرسی در راستای ایفای وظیفه فوق،تاکنون ۲۹ استاندارد حسابداری در خصوص موضوعات مختلف حسابداری تدوین

ودر قالب نشریه شماره ۱۶۵ ارائه نموده است که از تاریخ ۱ /۱ / ۱۳۳۱ الزم االجرا است .

گفتار ۷

انواع واحدهای اقتصادی

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید انواع واحدهای اقتصادی را از جنبه های مختلف طبقه بندی کرده و هر کدام را

تشریح نمایید .

واحدهای اقتصادی را از لحاظ مالکیت، نحوه اداره، قصد انتفاع، نوع فعالیت و جنبه های مختلف دیگر می توان طبقه بندی کرد.

۱ -طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت

واحدهای اقتصادی را از نظر نوع مالکیت در سه دسته میتوان طبقه بندی کرد :

موسسات بخش عمومی

موسسات بخش تعاونی

موسسات بخش خصوصی

موسساتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمانهای دولتی یا شهرداریها هستند را

»موسسات بخش عمومی« می گویند .

واحدهایی که توسط عده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور رفع نیازمندیهای مشترک وبهبود وضع اقتصادی اعضاء از

طریق خودیاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده اند و در مالکیت اعضاء هستند را »موسسات بخش تعاونی« می گویند .

کلیه واحدهایی که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند »موسسات بخش خصوصی« نامیده

می شوند.

 

۲ -طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت

واحدهای اقتصادی را از نظر هدف فعالیت در دو دسته میتوان طبقه بندی کرد :

موسسات انتفاعی

موسسات غیر انتفاعی

موسساتی که هدف از تشکیل آنها کسب منافع مادی )سود( نباشد، اعم از آنکه در مقابل کاالها یا خدماتی که ارائه میکنند وجهی

دریافت کنند یا نکنند، موسسه غیر انتفاعی می گویند.

سازمان های دولتی که امور حاکمیت دولت را انجام میدهند نظیر وزارتخانه ها،سازمانهای محلی مثل شهرداریها، موسسات و

نهادهای اجتماعی مثل هالل احمر وسازمان تامین اجتماعی و همچنین انجمن های علمی، ادبی وفرهنگی از جمله موسسات غیر

انتفاعی عمومی هستند.

موسساتی که با هدف کسب منافع مادی تشکیل شده اند،اعم از آنکه در مالکیت بخش عمومی باشند یا بخش خصوصی، موسسه

انتفاعی محسوب می شوند.

۳ -طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت

واحدهای اقتصادی را از نظر نوع فعالیت در سه دسته میتوان طبقه بندی کرد :

موسسات خدماتی

موسسات بازرگانی

موسسات تولیدی

موسساتی نظیر تعمیرگاهها، هتل ها، درمانگاهها و آموزشگاهها که خدماتی را به مشتریان ارائه میکنند، موسسات خدماتی می

گویند.

موسسات بازرگانی موسساتی هستند که به خرید وفروش کاال اشتغال دارند،بدون آنکه در کاالی مورد معامله تغییر شکلی دهند.

موسسات بازرگانی شامل عمده فروشان یا بنکداران و خرده فروشان می باشند.

موسساتی راکه مواد اولیه وکاالهایی را خریداری وآنها را تغییر شکل داده و یا به کاالی دیگری تبدیل نموده و به فروش

می رسانند، موسسات تولیدی می گویند.

 

فصل دوم تجزیه و تحلیل معامالت وعملیات مالی

هدف کلی

آشنایی کلی با معادله اساسی حسابداری و عناصر تشکیل دهنده آن و قواعد کلی بدهکار و بستانکار کردن عناصر معادله

گفتار ۱

معادله اساسی حسابداری

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار، بتوانید معادله اساسی حسابداری را بنویسید.

معادله یا فرمول حسابداری

دارائیها = بدهیها + سرمایه

معادله اساسی حسابداری مبنا وشالوده سیستم حسابداری دو طرفه است. براساس این معادله می توان هر یک از معامالت و

عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی را تجزیه و تحلیل وآثار آن را بر عناصر معادله تعیین کرد.

گفتار ۲

تعریف اجزاء اصلی معادله اساسی حسابداری

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار عناصر معادله اساسی حسابداری را بشناسید.

دارائیها، بدهیها وسرمایه، عناصر اصلی معادله اساسی حسابداری را تشکیل می دهند.

دارائیها منابع اقتصادی موسسه هستند که فعالیتهای اقتصادی با استفاده از آنها انجام می گیرد.

 

 

دارائیها

اموال ، مطالبات وسایر منابع اقتصادی متعلق به یک موسسه که در نتیجه معامالت ،عملیات مالی ایجادشده و قابل تبدیل به پول

ودارای منافع آتی است ،دارائی نامیده می شود.

در صورتی می توان یک منبع اقتصادی را به عنوان دارایی موسسه تلقی کرد که دارای شرایط زیر باشند :

دارای منافع اقتصادی آتی بوده و جریان ورود آن منافع به داخل موسسه محتمل باشد.

بهای تمام شده دارایی برای موسسه به نحو اتکا پذیری قابل اندازه گیری و قابل بیان به پول باشد.

در نتیجه معامالت یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل موسسه درآمده باشد.

بدهیها

تعهداتی که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسساتدیگر دارد واز معامالت و رویدادهای گذشته ناشی شده وباید از طریق

پرداخت پول و… تسویه شوند .

بدهیها معموال” از خرید نسیه دارائیها، اخذ وامها، برقراری مالیات و ایراد خسارت به دیگران ناشی می شود.

اجزاء اصلی بدهی به شرح زیر می باشد :

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت

وام پرداختنی

حسابهای پرداختنی

به بدهیهایی که در اثر خرید نسیه داراییها یا دریافت نسیه خدمات ایجاد شده باشد و در قبال آن سند تجاری تسلیم نشده باشد،

حسابهای پرداختنی می گویند.

اسناد پرداختنی

بدهیهای هستند که در قبال آنها اسناد تجاری نظیر سفته و برات تسلیم طلبکار شده باشد.

پیش پرداخت

به وجه دریافتنی از مشتریان قبل از تحویل کاال یا ارائه خدمت، پیش دریافت گفته می شود. به عبارت دیگر هرگاه قبل از تحویل

کاال یا ارائه خدمت به دیگران، وجهی از آنان دریافت شود به آن پیش دریافت می گویند.

 

وام پرداختنی

مبالغی را که موسسه از اشخاص دیگر به عنوان وام دریافت می کند و تعد می نماید که آن را در موعد معین یا به اقساط پرداخت

کند، وام پرداختنی می گویند.

سرمایه

حق مالی مالک یا مالکان یک موسسه نسبت به دارایهای آن، سرمایه نامیده می شود. در هر زمان با کسر کردن بدهیهای یک

موسسه از داراییهای آن، مبلغ سرمایه به دست می آید.

در شرکتهای سهامی برای نشان دادن حق مالی مالکان یا سهامداران به جای واژه سرمایه از واژه »حقوق صاحبان سهام « استفاده

می شود.

نحوه محاسبه سرمایه در پایان هر دوره مالی را میتوان در قالب معادله زیر نشان داد:

برداشت – )زیان دوره جاری( سود دوره جاری + سرمایه گذاری مجدد + سرمایه اول دوره = سرمایه پایان دوره

 

گفتار ۳

رویدادهای مالی

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار ویژگیهای رویدادهای مالی را تشخیص و آنها را از سایر رویدادها تمیز دهید.

رویدادهای مالی رویدادهایی هستند که اثرمالی داشته باشند. به طور دقیق تر می توان گفت رویدادهای مالی، رویدادهایی هستند

که حداقل بر یکی از عناصر معادله اساسی حسابداری)داراییها، بدهیها و سرمایه ( تاثیر بگذارند.

در حسابداری ، تبحر در شناسایی رویدادهای مالی از سایر رویدادها از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

گفتار ۹

تجزیه وتحلیل رویدادهای مالی

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید اثر رویدادهای مالی را در قالب بدهکار وبستانکار کردن عناصر معادله اساسی

حسابداری بیان نمایید.

مثال

آقای احمدی شرکت ) الف ( را تاسیس و مبلغ ۶۱۱ میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد شرکت نمود.

صندوق )مبلغ ۶۱۱۱۱۱۱۱۱ ریال افزایش یافته ( بدهکار

سرمایه ) مبلغ ۶۱۱۱۱۱۱۱۱ ریال افزایش یافته ( بستانکار

مثال

مقداری اثاثه اداری جمعا” به مبلغ۱۱ میلیون ریال خریداری و ۵ میلیون ریال آن به طور نقد پرداخت شد و برای بقیه یک برگ

سفته ۹ ماهه تسلیم فروشنده شد.

اثاثه اداری )مبلغ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ریال افزایش یافته ( بدهکار

صندوق ) مبلغ ۵۱۱۱۱۱۱ ریال کاهش یافته ( بستانکار

بدهیها)اسناد پرداختنی( )مبلغ ۵۱۱۱۱۱۱ ریال افزایش یافته(

 

 

فصل سوم ثبت رویدادهای مالی

هدف کلی

آشنایی با تهیه سند حسابداری، ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه، انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل و تهیه

ترازآزمایشی.

گفتار ۱

کلیات

هدف

آشنایی با جریان اطالعات در سیستم حسابداری

حسابداران معامالت و عملیات مالی رادر مدارک حسابداری ثبت می کنند. در سیستم حسابداری برای هر کدام از داراییها، بدهیها

و سرمایه یک مدرک جداگانه نگهداری میشود.

مدرکی را که برای ثبت افزایشها و کاهشهای هر کدام از داراییها، بدهیها و سرمایه به کار می رود، »حساب« میگویند.

حساب پایه اصلی هر سیستم حسابداری و وسیله ای است که اطالعات مربوط به تغییرات هر یک از اقالم دارایی، بدهی و سرمایه

در آن جمع آوری می شود.

جریان اطالعات در سیستم حسابداری

اطالعات مربوط به رویدادهای مالی پس از ورود به سیستم اطالعاتی حسابداری و تجزیه و تحلیل و بیان زبان حسابداری )بدهکار

و بستانکار( در سند حسابداری ثبت میشوند.

پس از سند حسابداری، این اطالعات در دفترروزنامه ثبت و از آنجا به دفتر کل منتقل می شود.

به طور خالصه جریان اطالعات در یک سیستم حسابداری به صورت زیر است :

۱ -رویدادهای مالی ۲ -سند حسابداری ۳ -دفتر روزنامه ۹ -دفترکل ۵ -تراز آزمایشی ۶ -صورتهای مالی

 

گفتار ۲

ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری

هدف

آشنایی با ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری

برای یک یا چند رویدادمالی که در موسسه اتفاق می افتد حسابداری یا برگه حسابداری تهیه می شود.

سند حسابداری یا برگه حسابداری، نوشته ای است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می شود.

ماده ۴« آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم «

سند حسابداری را چنین تعریف می کند

برگه یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است که درآن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی

انجام شده به حسابهایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و چنین مدرکی پس از امضاءمرجع ذیصالح و

صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است.

برای ثبت معامالت در سند حسابداری باید نام حسابهای بدهکار و بستانکار در هر معامله را تعیین کرد. نام حسابهای بدهکار و

بستانکار از فهرست حسابهای موسسه به دست می آید.

در تنظیم فهرست حسابها برای یک موسسه باید به نکات زیر توجه شود :

نام هر حساب باید ماهیت آن را به روشنی بیان کند.

تعداد حسابها باید به تناسب نیازهای موسسه انتخاب شود .

حسابها باید به ترتیبی که در صورتهای مالی انعکاس می یابد در فهرست حسابها مرتب شود.

حسابها باید به ترتیبی شماره گذاری شود که شماره هر حساب نوع و طبقه بندی آن حساب را مشخص کند.

مثال

در تاریخ ۷ / ۲ / ۳۱ آقای پیمان شرکت پیمان را تاسیس و مبلغ ۵۱۱۱۱۱۱۱ ریال بابت سرمایه اولیه به صندوق شرکت واریز

نمود.

سند حسابداری شرکت پیمان

شماره : ۱

۱۳۳۱ / ۱ / ۳ تاریخ

کد حساب شرح مبلغ جزء بدهکار بستانکار

۵۱۱۱۱۱۱۱ صندوق ۱۱

۳۱ سرمایه آقای پیمان ۵۱۱۱۱۱۱۱

جمع : ششصد و هشتاد میلیون ریال ۵۱۱۱۱۱۱۱ ۵۱۱۱۱۱۱۱

شرح : واریز به حساب صندوق بابت سرمایه اولیه شرکت.

تهیه کننده : تایید کننده : تصویب کننده :

گفتار ۳

ثبت رویدادهای مالی در دفترروزنامه

هدف

آشنایی با دفتر روزنامه و نحوه ثبت رویدادهای مالی در آن

پس از اینکه رویداد های مالی در سند حسابداری ثبت شد باید در دفترروزنامه نیز ثبت گردد. دفترروزنامه انواع مختلفی دارد.

دفترروزنامه ای که کلیه معامالت و عملیات مالی در آن ثبت می شود را دفترروزنامه عمومی می نامند.

دفتر روزنامه ای که در آن فقط یک نوع خاص از رویدادهای مالی ثبت می شود دفتر روزنامه اختصاصی خوانده می شود.

دفتر روزنامه عمومی

دفتر روزنامه عمومی دفتری است که کلیه معامالت و عملیات مالی موسسه به ترتیب تاریخ در آن ثبت میشود.

بر اساس ماده ۷ قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون و دادوستد تجارتی و معامالت

راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای

مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن ثبت نماید.

دفترروزنامه باید دارای ستونهای مناسب برای انتقال اطالعات سند حسابداری به آن باشد. بنا براین دفترروزنامه باید حداقل دارای

ستونهایی برای درج شماره سند حسابداری، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار هر رویداد باشد.

مثال

در تاریخ ۲۵ /۵ / ۳۱ بابت خدماتی که قرار است در ماههای آینده به مشتریان ارائه شود مبلغ ۳۱۱۱۱۱۱۱ ریال

) به صورت پیش پرداخت ( دریافت شد.

در تاریخ ۲۳ / ۶ /۳۱ مبلغ ۱۵۱۱۱۱۱۱ ریال بابت حق بیمه های آینده پرداخت شد.

در تاریخ ۱/۷ /۳۱ آقای بهزاد مبلغ ۱۹۱۱۱۱۱ ریال بابت مصارف شخصی از صندوق شرکت برداشت نمود.

در تاریخ ۲۱/۷/۳۱ آقای بهزاد وجه برداشت شده را به صندوق عودت داد.

ادامه مثال

 

گفتار ۹

انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

هدف

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار نحوه انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل را بدانید.

اصالعات ثبت شده دردفترروزنامه به نحوی طبقه بندی نشده اند که بتوان از روی آن اطالعاتی مثل مانده هریک از حسابها را در

هر مقطع تعیین کرد.

دفتر کل

دفتری است که حسابهای یک موسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود .

کلیه معامالت ثبت شده در دفترروزنامه در هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود.

براساس ماده ۳ قانون تجارت ،دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه

استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کند.

دفتر روزنامه باید دارای ستونهای مناسب برای انتقال اطالعات دفتر روزنامه به آن باشد.

مانده گیری حسابها ی دفتر کل

برای مانده گیری هر حساب دفتر کل کافی است که مابه التفاوت جمع اقالم بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب را تا آن

مقطع محاسبه نمود ، این مابه التفاوت مانده حساب نامیده می شود.

اگر جمع اقالم بدهکار از جمع اقالم بستانکار ثبت شده در آن حساب بیشتر باشد، مانده حاصله بدهکار و بالعکس اگر جمع اقالم

بستانکار از جمع اقالم بدهکار ثبت شده در آن حساب بیشتر باشد،مانده حاصله بستانکارخواهد بود.

معموال برای مشخص کردن ماهیت بدهکار یا بستانکار مانده حسابهای دفتر کل ،ستونی به نام ستون تشخیص در نظر گرفته می

شود.

اگر مانده حاصله بدهکار باشد در ستون تشخیص کلمه بدهکار و اگر مانده حاصله بستانکار باشد در ستون تشخیص کلمه بستانکار

نوشته می شود.

 

 

گفتار ۵

دفتر معین

هدف

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار نحوه انتقال اطالعات از سند حسابداری به دفتر معین را بدانید.

برای آن دسته از حسابهای دفتر کل که دارایی چندین زیر مجموعه هستند دفتر معین نگهداری می شود.

اگر به چندین شرکت و شخص دیگر هم بدهی می داشتیم همه آنها در همین حساب دفتر کل یعنی »حسابها ی پرداختنی «

ثبت می شدند.

به طور کلی برای آن دسته ازحسابهای دفتر کل که دارای چندین زیر مجموعه هستند، دفتر معین نگهداری میشود.

به طور کلی برای آن دسته از حسابهای دفتر کل که دارای چندین زیر مجموعه هستند،دفتر معین نگهداری میشود.

در صورتی که برای حساب، دفتر معین نگهداری شود به دفتر کل آن “حساب کنترل” گفته می شود.

گفتار ۶

تهیه ترازآزمایشی

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار نحوه تهیه ترازآزمایشی را بدانید.

در سیستم حسابداری دوطرفه، هر معامله به مبلغ بدهکار و بستانکار مساوی در دفتر ثبت می شود و اگر درست مانده گیری شده

باشند جمع مانده های بدهکار حسابهای دفتر کل باید با جمع ماندهای بستانکار مساوی باشد.

یکی از وسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک حسابداری مورد استفاده قرار می دهند،ترازآزمایشی است.

ترازآزمایشی فهرستی است از مانده حسابهای دفتر کل که معموال” در پایان هر ماه تهیه می شود.

 

تهیه ترازآزمایشی به حسابداران امکان می دهد که از تساوی خمع مانده های بدهکار با جمع مانده های بستانکار اطمینان حاصل

نمایند.

ترازآزمایشی یک جدول دو ستونی است که مانده های حسابهای دفتر کل در آن نوشته می شود.

ترازآزمایشی دو هدف کلی زیر را تامین می کند :

الف ( اثبات تساوی اقالم بدهکار و بستانکار دفتر کل.

ب ( فراهم کردن اطالعات الزم برای تهیه گزارشهای مالی پایان دوره.

تهیه ترازآزمایشی چهار ستونی در رفع برخی اشتباهات ، موثر ودر رفع برخی از اشتباهات دیگر ناموثر است

 

فصل چهارم

بسط معادله اساسی حسابداری

هدف کلی

آشنایی با ثبت درآمدها و هزینه ها و برداشت صاحب سرمایه و همچنین اصالح و تعدیل حسابها در پایان سال مالی

گفتار۱

سرمایه گذاری مجدد و برداشت مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری

هدف :

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار نحوه سرمایه ثبت سرمایه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری را در دفترروزنامه

بدانید.

از جمله رویدادهایی که منجر به تغییر حق مالی صاحب سرمایه می شود سرمایه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری

است.

سرمایه گذاری مجدد

سرمایه گذاری مجدد به معنای آن است که صاحب موسسه با آوردن پول یا مال دیگری، دارائی موسسه متعلق به خود را افزایش

دهد. سرمایه گذاری مجدد، دارائی یک موسسه را افزایش می دهد در مقابل.فدر طرف دیکر معادله حسابداری،افزایش می یابد.

برداشت

برداشت به معنای آن است که صاحب یک موسسه برای مصارف شخصی پول یا مال دیگری را از دارائیهای موسسه متعلق به

خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت کند.

از آنجا که برداشت باغث کاهش سرمایه می شود، قواعد بدهکار وبستانکار کردن آن عکس حساب سرمایه می باشد.

گفتار ۲

درآمد و هزینه

هدف

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار مفهوم درآمد و هزینه و نحوه ثبت آنها در دفتر روزنامه را بدانید. همچنین انتظار می رود در

مورد مفاهیم پیش دریافت و پیش پرداخت و اصول حسابداری حاکم برشناخت درآمد و هزینه آگاهی داشته باشید.

 

مفهوم درآمد

درآمد، بهای کاالی فروش رفته ویا خدمات انجام شده است. هنگامی که موسسه ای خدماتی را انجام یا کاالیی را به مشتریان

تحویل می دهد،پول یا دارایی دیگری از آنان دریافت می کند. ورود این پول یا دارایی را به موسسه درآمد میگویند. مبلغ درآمد

در هر معامله ای از طریق ارزش دارایی یا دارائیهای که در ازای آن به دست می آید.

درآمد موجب افزایش سرمایه می شود. ورود پول یا ایجاد مطالبات ناشی از انجام خدمات،جمع دارائی یک موسسه را افزایش می

دهد، در طرف دیگر معادله حسابداری، بدهی را تغییر نمی دهد اما سرمایه را به مبلغی معادل افزایش حاصل در جمع دارئی، باال

می برد.

درآمد عبارت است از افزایش ناخالص در سرمایه که ناشی از فعالیتهای انتفاعی باشد. برای هر یک از منابع درآمد باید حسابی

جداگانه در دفتر کل افتتاح شود و عنوان هر حساب باید حاکی از منبع درآمد باشد.

نحوه ثبت درآمد

چون درآمد موجب افزایش سرمایه می گردد، نحوه ثبت افزایش و کاهش آن مثل حساب سرمایه است. یعنی زمانی که درآمد

افزایش پیدا می کند، حساب درآمد بستانکار میشود.

مفهوم هزینه

هزینه، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات انجام شده به منظور کسب درآمد است.

هزینه مخارجی است که برای درآمد، پرداخت یا واقع شده است واز طریق بهای تمام شده دارائیها یا خدماتی که در یک دوره

مالی به مصرف می رسد ویا مورد استفاده قرار می گیرد، اندازه گیری ودر مدارک حسابداری ثبت می شود.

نحوه ثبت هزینه

چون هزینه موجب کاهش سرمایه می گردد،نحوه ثبت افزایش و کاهش آن عکس حساب سرمایه است.

 

 

مثال

شرکت الف در تاریخ ۲/۱۱ /۳۱ صورتحسابی به مبلغ ۳۱۱۱۱۱۱ ریال بابت هزینه تعمیر ماشین آالت شرکت دریافت نمود که

وجه آن هنوز پرداخت نشده است. نحوه ثبت این رویداد در دفترروزنامه به صورت زیر است :

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

۳۱۱۱۱۱۱ تعمیرات هزینه ۳۱/۱۱/۲

حسابهای پرداختنی ۳۱۱۱۱۱۱

بابت دریافت صورتحساب تعمیر

ماشین آالت شرکت

مثال

هزینه حقوق دی ماه کارکنان شرکت آلفا ۵۱۱۱۱۱۱۱ ریال است که در تلریخ ۳۱/۱۱/۳۱ مبلغ ۹۵۱۱۱۱۱۱ ریال آن پرداخت

شد و بقیه هنوز پرداخت نشده است. نحوه ثبت این رویداد طرفنظر از مالیات و بیمه در دفترروزنامه به صورت زیر است :

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

۵۱۱۱۱۱۱۱ حقوق هزینه ۳۱/۱۱/۲

صندوق ۹۵۱۱۱۱۱۱

حسابهای پرداختنی ۵۱۱۱۱۱۱

بابت هزینه حقوق دی ماه کارکنان شرکت.

مثال

شرکت الف در تاریخ ۱۲/۱۱/۳۱ بابت هزینه تعمیر وسایل نقلیه شرکت صورتحسابی به مبلغ ۵۱۱۱۱۱۱ ریال دریافت کرد که

بابت آن یک فقره سفته ۳ماهه تسلیم تعمیرکار نمود. نحوه ثبت این رویداد دردفترروزنامه به صورت زیر است:

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

۵۱۱۱۱۱۱ تعمیرات هزینه ۳۱/ ۱۱/۱۲

اسناد پرداختنی ۵۱۱۱۱۱۱

بابت هزینه تعمیر وسایل نقلیه شرکت و

تسلیم یک فقره سفته ۳ماهه به تعمیرکار

تشریح فرض تعهدی

فرض تعهدی ناظر بر نحوه شناخت درآمدها و هزینه ها و به تبع آن ناظر بر اصل تحقق درآمد و اصل مقابله با درآمدها با هزینه

ها ) اصل تطابق ( می باشد.

براساس فرض تعهدی اگر وجه نقد وصول شده باشد ولی درآمد تحقق نیافته باشد، نمی توان درآمد را شناسایی کرد. همچنین

براساس این فرض اگر وجه پرداخت شده باشد اما هزینه تحمیل نشده باشد، نمی توان هزینه را در دفاتر ثبت نمود.

 

 

اصل تحقق درآمد

براساس اصل تحقق درآمد، زمانی می توانیم درآمد را شناسایی و ثبت کنیم که درآمد تحقق یافته یا عاید شده باشد.

فرایند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبدیل آنها به کاالی ساخته

شده و نهایتا” فروش محصوالت و دریافت وجه آنها را در بر می گیرد.

بنابراین در هر زمانی قبل از فروش محصول چنانچه وجهی دریافت شود، نمی توان آن را به عنوان درآمد ثبت نمود. بلکه این گونه

دریافتها نوعی بدهی است که تحت عنوان پیش دریافت ثبت میشود.

اصل مقابله درآمد با هزینه ها یا اصل تطابق

هر موسسه ای به منظور کسب درآمد هزینه هایی را در طول دوره مالی متحمل میشود. برای تعیین سود و زیان خالص باید

هزینه های انجام شده در یک دوره مالی از درآمد تحقق یافته در همان دوره کسر شود.

طبق اصل مقابله هزینه ها با درآمد یا اصل وضع هزینه هایی یک دوره از درآمد همان دوره ، هنگامی که یک رویداد معین هم بر

درآمد و هم بر هزینه اثر می گذاری هر دو جنبه این رویداد باید در همان دوره مالی شناسایی و ثبت شود.

پیش دریافت درآمد

زمانی میتوان درآمد را شناسایی کرد که فرایند کسب سود تکمیل شده باشد .همچنین بیان گردید که معموال موقع فروش کاال یا

اجرای خدمات فرایند کسب سود را تکمیل شده فرض می کنند.

بنابراین در هر زمانی قبل از فروش محصول یا اجرای خدمات چنانچه وجهی در یافت شود نمی توان آن را به عنوان درآمدثبت

نمود بلکه این گونه در یافتها نوعی بدهی هستند که در حسابی به نام »پیش دریافت« ثبت می شوند.

پیش پرداخت هزینه

چنانچه وجوه پرداختی مربوط به مخارجی باشد که منفعت حاصل از آن به دوره های آتی تسری پیدا کند تحت عنوان یک دارائی

به نام پیش پرداخت ثبت خواهند شد.

پیش پرداخت ها معرف مخارج انجام شده ای است که مورد استفاده قرار نگرفته است.

گفتار ۳

اصالح وتعدیل حسابها

هدف

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار بتوانید انواع مختلف ثبتهای اصالحی را در دفاتر ثبت کنید.

 

حسابهای موقت :

شامل حسابهای درآمد و هزینه و برداشت که در پایان دوره مالی بسته می شوند. این حسابها را به استثنای برداشت ، حسابهای

سود و زیانی نیز می گویند.

حسابهای دفتر کل را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :

۱ -حسابهای دائمی

۲ -حسابهای موقت

حسابهای دائمی

شامل حسابهای دارایی ، بدهی وسرمایه که مانده آنها به دوره مالی بعد نقل میشود. این حسابها را حسابهای ترازنامه ای نیز می

گویند .

اصالح و تعدیل حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی و به منظور اصالح ، تعدیل و به هنگام کردن) به روز رساندن(

مدارک حسابداری انجام میشود.

ثبت های اصالحی معموال” در پایان دوره مالی ثبت میشوند و شامل موارد زیر می باشد :

اصالح پیش دریافتهای درآمد

اصالح پیش پرداخت های هزینه

ثبت درآمدهای و هزینه های تحقق یافته ثبت نشده تا پایان سال مالی

ثبت هزینه استهالک دارائی

اصالح پیش پرداخت های هزینه

از آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پیش پرداخت ثبت شده اند تا پایان سال مالی به هزینه تبدیل شوند، در

پایان هر دوره مالی باید بابت این قسمت از پیش پرداخت ها که به هزینه تبدیل شده اند اصالحات الزم در حسابها به عمل آید.

ثبت درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی

در پایان دوره مالی ممکن است درآمدهایی تحقق یافته باشند ولی ثبتی از بابت آنها در دفاتر به عمل نیامده باشد.

 

مثال

شرکت آلفا در اسفند ۱۳۳۱ ماشین آالت شرکت چناران را تعمیر نمود. ارزش این خدمات معادل ۳۱۱۱۱۱۱ ریال میباشد که

دراین تاریخ )منظور ۲۴/۱۲/۳۱ است( ثبتی بابت آن در حسابها به عمل نیامده است. ثبت اصالحی در پایان سال ۳۱ به صورت

زیر میباشد.

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

۳۱۱۱۱۱۱ دریافتنی حسابهای ۳۱/۱۲/۲۴

درآمد تعمیرات ۳۱۱۱۱۱۱

بابت ارائه خدمات به شرکت چناران .

ثبت هزینه های تحمیل یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی

معموال” در پایان دوره مالی هزینه هایی وجود دارند که ثبت نشده اند.از جله هزینه تلفن ، آ ب ، برق این گونه هزینه ها را هزینه

های معوق نیز می گویند.

به منظور به کارگیری صحیح اصل تطابق در پایان سال باید این گونه هزینه ها را در دفاتر ثبت نمود.

ثبت هزینه استهالک دارائیهای بلند مدت استهالک پذیر

دارائیهای که عمر مفید آنها بیشتر از یک سال باشد، به عنوان دارائی بلندمدت یا ثابت در دفاتر ثبت میشوند به غیر از زمین

تمامی دارائیهای بلندمدت دیگر دارای عمر مفید محدود می باشند.

نحوه محاسبه هزینه استهالک :

ارزش اسقاط – بهای تمام شده ÷ عمر مفید = هزینه استهالک

اصالح حساب موجودی ملزومات

برای حسابداری ملزومات دو روش وجود دارد :

روش اول : در این روش هنگام خرید ملزومات، حساب موجودی ملزومات، بدهکار وحساب صندوق یا حسابهای پرداختنی

بستانکار می شود.

روش دوم : در این روش هنگام خرید ملزومات حساب هزینه ملزومات، بدهکار و حساب صندوق یا حسابهای پرداختنی ، بستانکار

میشود.

 

تهیه ترازآزمایشی اصالح شده

پس از انجام تمامی ثبت های اصالحی انتقال آنها از دفتر روزنامه به دفتر کل ،مانده حسابهای دفتر کل تعیین و تراز آزمایشی

دیگری تهیه می شود.

تراز آزمایشی را که پس از انجام ثبتهای اصالحی تهیه میکنند، تراز آزمایشی اصالح شده می گویند.

ترازآزمایشی اصالح شده مبنای تهیه صورت سود وزیان و ترازنامه قرار می گیرد.

 

 

فصل پنجم تکمیل چرخه حسابداری ) گزارشگری مالی (

هدف کلی

تکمیل چرخه حسابداری و آشنایی با تهیه صورتهای مالی

گفتار ۱

توالی مراحل حسابداری

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار عملیاتی که طی یک دوره مالی انجام می گیرد را بدانید.

سیستم حسابداری باید تمامی اطالعات مالی موسسه را شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و در قالب صورتهای مالی

تلخیص نموده تا اطالعات مفیدی را برای استفاده کنندگان اطالعات حسابداری فراهم نماید.

فرایند عملیات حسابداری شامل یک سری عملیاتی است که به طور پیاپی در هر دوره مالی تکرار می شود. این عملیات پیاپی

را چرخه حسابداری می گویند.

در طول دوره مالی عملیات زیر به طور مستمر و بدون وقفه انجام می گیرد :

جمع آوری اطالعات مالی

تجزیه و تحلیل معامالت و عملیات مالی

ثبت معامالت و عملیات مالی در دفتر روزنامه

نقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل

در پایان دوره مالی برای تهیه صورتهای مالی عملیات زیر انجام می گیرد :

تهیه ترازآزمایشی

اصالح و تعدیل حسابهای دفتر کل

تهیه صورت سود وزیان و صورت تغییرات سرمایه

بستن حسابهای موقت

تهیه ترازآزمایشی اختتامی

تهیه ترازنامه

 

گفتار ۲

تهیه صورتهای مالی

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار نحوه تهیه صورت سود و زیان ، ترازنامه و صورتحساب سرمایه را بدانید.

تهیه صورتهای مالی به عنوان مهمترین محصول سیستم اطالعاتی حسابداری، یکی از اصل ترین وظایف حسابداران است. نتیجه و

خالصه تمام عملیات حسابداری در پایان هر دوره مالی در قالب صورتهای مالی اساسی ارائه می شود.

صورتهای مالی اساسی عبارت اند از :

ترازنامه

صورت سود وزیان و صورت سود )زیان( انباشته

صورت گردش وجوه نقد

صورت تغییرات سرمایه

صورت سود و زیان

صورت سود وزیان بیانگر نتایج عملیات موسسه طی یک دوره مالی می باشد. برای اندازه گیری نتایج عملیات یک موسسه درآمدها

و هزینه های یک دوره مالی با هم مقابله شوند.

گزارشی که مقابله درآمدها و هزینه های یک دوره مالی در آن صورت می گیرد را صورت سود وزیان می نامند.

صورت سود وزیان از روی ترازآزمایشی اصالح شده تهیه می شود. در صورت سود و زیان ابتدا درآمدها نوشته میشود و سپس

هزینه ها از آنها کسر می گردد؛ با کسر هزینه ها از درآمدها، سود موسسه به دست می آید.

درمتن صورت سود و زیان نیز ابتدا درآمدها و بعد هزینه ها نوشته می شود.

بستن حسابهای موقت

همان گونه که قبال” بیان گردید برای تهیه ترازنامه ابتا باید حسابهای موقت بسته شوند. اما حسابهای موقت چه حسابهایی هستند

؟ حسابها را از نظر انتقال یا عدم انتقال مانده آنها به دوره مالی بعد، به دو دسته تقسیم میکنند:

حسابهای موقت

حسابهای دائمی

حسابهای موقت

حسابهایی هستند که مانده آنها به دوره بعد منتقل نمی شود. حسابهای موقت شامل حسابهای زیر می شود :

الف ( حسابهای صورت سود وزیان اعم از درآمدها و هزینه ها

ب ( حساب برداشت

حسابهای دائمی

حسابهایی هستند که مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل میشود.حسابهای دائمی شامل حسابهای ترازنامه اعم از)الف( دارائیها،

)ب( بدهیها و)ج( سرمایه میشود .

طی دوره مالی ممکن است بخشی از یک حساب دائمی و بخش دیگر آن موقت باشد.این گونه حسابها راحسابهای مختاط یا

مخلوط می گویند. مثال” حساب پیش پرداخت و پیش دریافت، قبل از اصالحات از جمله حسابهای مختلط هستند.

با انجام ثبت های اصالحی قسمت دائمی و قسمت موقتی حسابهای مختاط از هم تفکیک می شود.

درپایان سال مالی برای بستن حساب درآمدها و هزینه ها از یک حساب واسط به نام “حساب خالصه سود وزیان” استفاده می

کنیم.

مراحل بستن حسابهای موقت

حساب درآمدها را بدهکار وحساب خالصه سودوزیان را بستانکار می کنیم .

حساب خالصه سودوزیان رامعادل جمع هزینه ها بدهکار وتک تک حسابهای مربوط به هزینه ها را بستانکار میکنیم

حساب خالصه سودوزیان را مانده گیری نموده و در صورتی که مانده آن بستانکار باشد آن را معادل مبلغ مانده آن بدهکار و

حساب سرمایه را بستانکارمی کنیم.

حساب سرمایه را بدهکار و حساب برداشت را بستانکار می کنیم.

تهیه ترازآزمایشی اختتامی

پس از انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابهای موقت و انتقال آنها به دفتر کل ، مانده این حسابها در دفتر کل صفر میشود از

مانده حسابهای دفتر کل یک ترازآزمایش تهیه می شود این ترازآزمایشی راکه پس از بستن حسابهای موقت تهیه می شود وفقط

شامل حسابهای دائمی میباشد ترازآزمایشی اختتامی می نامند.

ترازنامه )صورت وضعیت مالی (

ترازنامه صورتی است که اطالعات مربوط به منابع اقتصادی، تعهدات اقتصادی و حق مالی صاحب سرمایه را از طریق گزارش دارئیها،

بدهیها و سرمایه واحد تجاری در یک زمان مشخص فراهم می کند.

از آنجا که ترازنامه معرف وضعیت مالی واحد تجاری در یک مقطع زمانی معین است،آن را صورت وضعیت مالی نیز می نامند.

اقالم ترازنامه غالبا” بر اساس ویژگیهای مشترک آنها طبقه بندی می شوند. نوع طبقه بندی،عناوین هر یک از طبقات و تعداد اقالم

هر طبقه به اندازه واحد تجاری،ماهیت عملیات آن و گستردگی و حدود استفاده از صورتهای مالی بستگی دارد.

ترازنامه به اشکال مختلفی ارائه می شود. یکی از اشکال رایج “ شکل افقی ” یا “شکل حساب t “ است.

 

 

دارائیهای جاری

دارائیهای جاری عبارت است از موجودی نقد و سایر دارائیهایی که به طور معقول انتظار می رود طی چرخه عادی عملیات یا ظرف

یک سال،هر کدام طوالنی تر است، به وجه نقد تبدیل شود، به فروش رود یا به مصرف برسد.

موجودی نقد، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی،اسناد دریافتی کوتاه مدت، موجودیهای کاال و پیش پرداختها نمونه

هایی از اقالم دارائیهای جاری هستند.

دارائیهای غیر جاری

دارائیهای بلند مدت به اقالمی از دارائی گفته می شود که موسسه قصد نگهداری و استفاده از آنها برای سالهای متمادی دارد :

مانند زمین، ساختمان، اثاثه اداری، وسایل نقلیه و اسناد پرداختنی بلند مدت. دارائیهای بلند مدت را دارائیهای ثابت نیز می

گویند.

بدهیهای جاری

بدهیهای جاری تعهداتی هستند که انتظار می رود حداکثر طی یک سال از محل دارائیهای جاری یا ایجاد بدهی جاری دیگر

تسویه یا بازپرداخت شوند.

حسابهای پرداختنی، اسناد پرداختنی کوتاه مدت، پیش دریافتها و مالیات پرداختنی نمونه هایی از بدهیهای جاری هستند.

بدهیهای بلندمدت

بدهیهای بلندمدت تعهداتی هستند که انتظار نمی رود طی یک سال از محل دارائیهای جاری یا ایجاد بدهی جاری دیگر تسویه یا

بازپرداخت شوند. اوراق قرضه پرداختنی و اسناد پرداختنی بلندمدت نمونهایی از بدهیهای بلند مدت هستند.

صورت تغییرات سرمایه

صورت تغییرات سرمایه صورتی است که تغییرات سرمایه موسسه طی دوره مالی را نشان می دهد.

 

 

فصل ششم عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی

هدف کلی

آشنایی با ثبت رویدادهای مالی و صورت سود و زیان در موسساتی که به خرید و فروش کاال اشتغال دارند.

گفتار ۱

طبقه بندی انواع موسسات از نظر نوع فعالیت

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید انواع موسسات را از نظر نوع فعالیت طبقه بندی کنید.

واحدهای اقتصادی را از نظر نوع فعالیت در سه دسته می توان طبقه بندی کرد :

الف ( موسات خدماتی

ب ( موسسات بازرگانی

ج ( موسسات تولیدی

الف ( موسات خدماتی

شامل موسساتی نظیر تعمیرگاهها، هتل ها، درمانگاها وآموزشگاهها می باشند که خدماتی را به مشتریان ارائه می کنند.

ب ( موسسات بازرگانی

موسساتی هستند که کاال را خریداری کرده و بدون آنکه تغییر شکلی در آنها بدهند آنها را می فروشند. موسسات بازرگانی شامل

عمده فروشان یا بنکداران و خرده فروشان می باشند.

ج ( موسسات تولیدی

موسساتی هستند که مواد اولیه و کاالهایی را خریداری وآنها را تغییر شکل می دهند ویا به کاالی دیگری تبدیل می کنند وبه

فروش می رسانند.

گفتار ۲

عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید انواع رویدادهای مالی مربوط به خرید و فروش کاال را در دفترروزنامه ثبت کنید.

از سیستم حسابداری موسسات بازرگانی باید شرایط زیر استخراج شود.

 

میزان فروش

بهای تمام شده کاالی خریداری شده

میزان موجودی کاال

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

مثال

موسسه بازرگانی حمیدی در تاریخ ۳/۲/۳۱ مبلغ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ریال کاال به صورت نقد خریداری کرد.

نحوه ثبت رویداد فوق در دفترروزنامه موسسه حمیدی به صورت زیر است :

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

۱۱۱۱۱۱۱۱۱ خرید ۳۱/۲/ ۳

صندوق ۱۱۱۱۱۱۱۱۱

بابت خرید کاال به صورت نقد

مثال

موسسه بازرگانی حمیدی درتاریخ ۲۵/۲/۳۱ مبلغ ۶۱۱۱۱۱ ریال ازکاالی خریداری شده در تاریخ ۲۹/۲/۳۱ را به فروشنده برگشت

داد. نحوه ثبت رویداد فوق در دفترروزنامه موسسه حمیدی به صورت زیر است :

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

۶۱۱۱۱۱ پرداختنی حسابهای ۳۱/۲/۲۶

برگشت از خرید و تخفیفات ۶۱۱۱۱۱

بابت برگشت قسمتی از کاالی خریداری شده.

تخفیف تجاری تخفیفی است که معموال” بابت خرید عمده به خریداران داده می شود. در صورتی که خریدار مشمول این

تخفیف شود، مبلغ خرید به صورت خالص ثبت می شود.

عملیات حسابداری فروش کاال

در روش ادواری هنگام فروش کاال اگر فروش نسیه باشد، حسابهای دریافتنی واگر فروش نقدی باشد، حساب صندوق بدهکار و

حساب فروش بستانکار می شود.

 

گفتار ۳

تهیه صورت سود و زیان در موسسات بازرگانی

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید صورت سود وزیان موسسات بازرگانی را تهیه کنید.

صورت سود وزیان موسسات بازرگانی حداقل باید حاوی اطالعات زیر باشد :

فروش خالص

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

سود یا زیان ناخالص

هزینه های عملیاتی

سود یا زیان خالص

برای تهیه صورت سود وزیان موسسه حمیدی اطالعات زیر از ترازآزمایشی اصالح شده موسسه در تاریخ ۲۴/۱۲/۳۱ استخراج شده:

در ضمن موجودی کاالی پایان دوره موسسه در تاریخ ۲۴/۱۲/۳۱ بالغ بر ۱۱۵۱۱۱۱۱ ریال است و۶۱ درصد هزینه های حقوق،

اجاره و آب وبرق جزء هزینه های عمومی و اداری و۹۱ درصد آن جزء هزینه های فروش می باشد.

 

 

با توجه به اطالعات فوق صورت سود وزیان موسسه برای سال منتهی به ۲۴/۱۲/۳۱ به صورت زیر است :

موسسه حمیدی

صورت سود وزیان برای دوره مالی منتهی به ۲۴/۱۲/۳۱

فروش ۱۳۵۱۱۱۱۱۱

کسر می شود :

برگشت از فروش و تخفیفات ۵۱۱۱۱۱۱

تخفیفات نقدی فروش ۹۱۱۱۱۱۱ ( ۴۱۱۱۱۱۱ )

فروش خالص ۱۷۶۱۱۱۱۱۱

کسر می شود : بهای تمام شده کاالی فروش رفته

موجودی کاالی اول دوره ۳۱۱۱۱۱۱

خرید طی دوره ۱۲۱۱۱۱۱۱۱

کسر می شود :

برگشت ازخرید و تخفیفات ۲۵۱۱۱۱۱

تخفیفات نقدی خرید ۱۵۱۱۱۱۱( ۹۱۱۱۱۱۱ )

خرید خالص ۱۱۶۱۱۱۱۱۱

ادامه صورت سود و زیان

اضافه می شود: هزینه حمل کاالی خریداری شده ۹۵۱۱۱۱۱ ۱۲۱۵۱۱۱۱۱

بهای تمام شده کاالی خریداری شده طی دوره ۱۲۳۵۱۱۱۱۱

موجودی کاالی آماده برای فروش )۱۱۵۱۱۱۱۱ )

بهای تمام شده کاالی فروش رفته )۱۱۷۱۱۱۱۱۱ )

سود خالص ۵۴۱۱۱۱۱

کسر می شود هزینه های عملیاتی :

هزینه های عمومی و اداری ۱۳۱۱۱۱۱۱

هزینه های فروش ۱۲۱۱۱۱۱۱ ۳۱۱۱۱۱۱۱

سود خالص ۲۴۱۱۱۱۱۱

 

 

گفتار ۹

بستن حسابهای موقت در موسسات بازرگانی

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار نحوه بستن حسابهای موقت در موسسات بازرگانی را بدانید.

اصول کلی بستن حسابداری موقت در موسسات بازرگانی شبیه بستن حسابهای موقت در موسسات خدماتی است.

پاره گفتار : روشهای ادواری و دائمی در ثبت عملیات حسابداری

برای ثبت عملیات مالی در موسسات بازرگانی می توان یکی از روشهای ادواری یا دائمی را مورد استفاده قرار داد.

در روش ثبت دائمی، کاالهای خریداری شده در طول دوره مالی به حساب موجودی کاال بدهکار و هنگامی که کاالیی فروخته

شد، قیمت تمام شده آن از حساب موجودی کاال خارج می شود.

در روش ثبت ادواری،کاالهای خریداری شده در طول دوره مالی به حساب خرید، بدهکار وکاالهای فروخته شده به حساب فروش

بستانکار می شود.

 

فصل هفتم تهیه صورتهای مالی با استفاده از کار برگ

هدف کلی

آشنایی با کاربرگ و نحوه انجام اصالحات و تهیه صورتهای مالی با استفاده از کاربرگ

گفتار ۱

مفهوم کاربرگ

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار مفهوم کاربرگ و مورد استفاده و موارد استفاده آن را بدانید.

کاربرگ ورقه ستون بندی شده ای است که به منظور فراهم آوردن اطالعات الزم برای اصالح حسابها، تنظیم صورتهای مالی و

بستن حسابها در پایان سال مالی تهیه می شود.

کاربرگ جایگزین صورتهای مالی نیست و به عنوان نتیجه نهایی کار حسابداران نیز ارائه نمی شود بلکه وسیله ای است که جمع

آوری اطالعات الزم را برای تهیه صورتهای مالی و ثبت عملیات مربوط به اصالح و بستن حسابها تسهیل می کند.

کاربرگ جزء مدارک رسمی یا دائمی حسابداری به شمار نمی آید و معموال” با مداد نوشته می شود. بنابراین، هر اشتباهی را در

آن می توان قبل از تهیه صورتهای مالی پایان دوره ، به آسانی اصالح و برطرف کرد.

کاربرگ ورقه ستون بندی شده ای است که به منظور فراهم آوردن اطالعات الزم برای اصالح )تعدیل( حسابها ، تهیه صورتهای

مالی و بستن حسابها در پایان سال مالی تهیه می شود.

کاربرگ به بخشهای زیر تقسیم می شود :

الف( ترازآزمایشی

ب( اصالحات

ج( ترازآزمایشی اصالح شده

ه ( ترازنامه

گفتار ۲

مراحل تهیه کاربرگ

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار نحوه تهیه و مراحل مختلف تهیه کاربرگ را بدانید.

 

 

نوشتن عنوان

عنوان کاربرگ شامل موارد زیر است که به ترتیب در سه سطر نوشته می شود :

نام شرکت : شرکت کاکتوس

نام فرم : کاربرگ

دوره زمانی که کاربرگ برای آن مدت تهیه می شود .

بخش ترازآزمایشی

حسابداران معموال” برای صرفه جویی در وقت ، ترازآزمایشی پایان دوره را در کاربرگ می نویسند. یعنی نام و مانده حسابها را

مستقیما” از دفتر کل به ستونهای بدهکار وبستانکار بخش ترازآزمایشی کاربرگ منتقل می نمایند.

بخش اصالحات

ثبتهای اصالحی به همان ترتیبی که در دفترروزنامه ثبت می شوند باید در ستونهای بخش اصالحات کاربرگ درج گردد.

ستونهای بخش اصالحات کاربرگ برای جمع آوری و ثبت این اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد .

بخش ترازآزمایشی اصالح شده

در این مرحله، ارقام مندرج در بخش ترازآزمایشی با ارقام مندرج در بخش اصالحات، به صورت افقی جمع جبری شده و مانده

های صحیح در بخش ترازآزمایشی اصالح شده نوشته میشود.

اگر حسابی در بخش ترازآزمایشی مانده بدهکار داشته و در بخش اصالحات بدهکار شده باشد، این دو رقم با هم جمع می شود.

اگر حسابی در بخش ترازآزمایشی مانده بدهکار داشته و در بخش اصالحات بستانکار شده باشد، رقم بستانکار از رقم بدهکار کسر

می شود.

اگر حسابی در بخش ترازآزمایشی مانده بستانکار داشته و در بخش اصالحات بستانکار شده باشد، این دو رقم با هم جمع می شود.

اگر حسابی در بخش ترازآزمایشی مانده بستانکار داشته و در بخش اصالحات بدهکار شده باشد رقم بدهکار از بستانکار کسر می

گردد.

 

بخشهای مربوط به سود وزیان و ترازنامه

مانده گیری کاربرگ

بعد ازاین که مانده تمام حسابها از بخش ترازآزمایشی اصالح شده به بخشهای سودوزیان و ترازنامه نقل شد، ستونهای بخش

سودوزیان و ترازنامه جمع زده می شود و سودوزیان خالص دوره از مابه التفاوت جمع دو ستون بدهکار و بستانکار بخش

سودوزیان به دست می آید.

اگر نتیجه عملیات شرکت زیان باشد، در بخش سودوزیان جمع ستون بدهکار )هزینه ها( بیشتر از ستون )درآمدها( خواهد شد.

بعد از تعیین سود یا زیان در بخش سودوزیان کاربرگ و انتقال آن به بخش ترازنامه،جمع عمودی ستونهای بدهکار و بستانکار

بخشهای سودوزیان و ترازنامه تعیین و ذیل آن دو خط موازی کشیده می شود.

نوشتن عنوان کاربرگ

عنوان کاربرگ به صورت زیر نوشته می شود :

شرکت کاکتوس

کاربرگ

برای سال مالی منتهی به ۲۴/۱۲/۱۳۳۱

تهیه بخش ترازآزمایشی

بخش ترازآزمایشی کاربرگ دقیقا” همان ترازآزمایشی اصالح نشده شرکت است که قبل از انجام ثبتهای اصالحی از طریق مانده

گیری حسابهای دفتر کل شرکت به دست می آید.

تهیه و تنظیم بخش اصالحات

با توجه به اطالعات موجود در ارتباط با شرکت کاکتوس اصالحات الزم در دفترروزنامه شرکت در پایان سال به صورت زیر می

باشد.

تهیه بخش ترازآزمایشی اصالح شده

در این بخش، ارقام مندرج در بخش ترازآزمایشی با ارقام مندرج در بخش اصالحات،جمع بندی شده و مانده های صحیح در بخش

ترازآزمایشی اصالح شده نوشته می شود.

تهیه وتنظیم بخش مربوط به سود زیان و ترازنامه

در این مرحله حسابها به دو دسته )۱ )حسابهای موقت و )۲ )حسابهای دائم طبقه بندی شده و حسابهای موقت به بخش

سودوزیان و حسابهای دائم به بخش ترازنامه منتقل می شوند.

 

مانده گیری کاربرگ

بعد ازاین که مانده تمام حسابها از بخش ترازآزمایشی اصالح شده به بخشهای سودوزیان وترازنامه نقل شد، ستونهای بخش

سودوزیان و ترازنامه جمع زده و سود خالص دوره از مابه التفاوت جمع دو ستون بدهکار و بستانکار بخش سود وزیان به دست

آمده است.

گفتار ۳

تهیه صورتهای مالی بر مبنای کاربرگ

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار نحوه صورت سودوزیان، صورت تغییرات سرمایه و ترازنامه را با استفاده از کاربرگ بدانید.

تهیه صورتهای مالی از روی کاربرگ بسیار ساده است، زیرا تمام اطالعات الزم برای تهیه صورت سود وزیان و ترازنامه قبال” در آن

فراهم شده است.

صورت سود وزیان

صورت سود وزیان مستقیما” از اطالعات مندرج در بخش سود وزیان کاربرگ تهیه می شود.

صورت تغییرات سرمایه

برای نشان دادن تغییرات سرمایه در طول دوره معین، از صورت تغییرات سرمایه و یا صورت حساب سرمایه استفاده می شود.

صورت تغییرات سرمایه را می توان مستقیما” از کاربرگ تهیه کرد.

تراز نامه

در تهیه صورتهای مالی چون رقم سود خالص برای تهیه تغییرات سرمایه نیاز است، معموال” به ترتیب صورت سود وزیان ،صورت

تغییرات سرمایه و در نهایت ترازنامه تهیه می گردد، زیرا مانده سرمایه پایان دوره برای تهیه ترازنامه ضروری است.

گفتار ۹

اصالح و تعدیل حسابهای دفتر کل با اتکاء بر کاربرگ

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار نحوه اصالح و تعدیل حسابهای ذفتر کل رابا استفاده از کاربرگ بدانید.

 

ثبتهای اصالحی بعد از آخرین ثبت عادی در دفتر روزنامه نوشته می شود. معموال” حسابداران ترجیح می دهند که ثبتهای

اصالحی را از سایرثبتهای دفترروزنامه جدا کنند.

پس از این که ثبتهای اصالحی به دفتر منتقل شدند،مانده حسابهای دفتر کل باید با مانده حسابهای منعکس در ستونهای

ترازآزمایشی اصالح شده مطابقت نماید.

اصالح و تعدیل حسابهای دفتر کل

ثبتهای که در ستون اصالحات کاربرگ آمده است باید ابتدا در دفترروزنامه نوشته شده و سپس به حسابهای مربوطه در دفتر کل

منتقل گردد.

گفتار ۵

بستن حسابهای موقت با اتکاء بر کاربرگ

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار نحوه بستن حسابهای موقت رابا استفاده از کاربرگ بدانید.

یکی از کارهای حسابداران در پایان دوره مالی، بستن حسابهای موقت است. این کار به منظور انتقال نتایج عملیات به حساب

سرمایه و رساندن مانده حسابهای درآمد و هزینه به صفر انجام می شود.

به منظور انتقال نتایج عملیات به حساب سرمایه و رساندن مانده حسابهای درآمد و هزینه به صفر،در پایان سال مالی حسابهای

موقت بسته می شوند.

بستن حسابهای درآمد

حسابهای درآمد مانده بستانکار دارند، در نتیجه در ستون بستانکار بخش سود و زیان کاربرگ منعکس شده اند.

بستن حسابهای درآمد به معنای انتقال مانده بستانکار این

حسابها به حساب خالصه سود وزیان است.

بستن حساب خرید و حسابهای هزینه

حساب خرید و حسابهای هزینه مانده بدهکار دارند ونتیجتا” درستون بدهکار بخش سودو زیان کاربرگ منعکس شده اند

بستن حساب خرید و حسابهای هزینه به معنای انتقال مانده بدهکار این حسابها به حساب خالصه سود وزیان است .

 

بستن حساب خالصه سود وزیان

پس از اینکه حسابهای درآمد )فروش(، خرید و هزینه ها بسته شد و مانده آنها به حساب خالصه سود و زیان انتقال یافت، مانده

حساب خالصه سودوزیان در صورتی که بستانکار باشد، منعکس کننده سود و در صورتی که بدهکار باشد منعکس کننده زیان

خالص دوره است.

در صورتی که عملیات موسسه طی دوره منجر به سود خالص شده باشد، مانده حساب خالصه سود وزیان بستانکار خواهد بود در

این صورت برای بستن حساب خالصه سود وزیان ، این حساب را بدهکار و حساب سرمایه را بستانکار می نماییم .

بستن حساب برداشت

باید توجه داشت که برداشت پول یا سایر دارائیها توسط صاحب سرمایه، هزینه موسسه به حساب نمی آید،بنابراین نقشی در

تعیین سود خالص دوره مالی ندارد.

برداشت توسط صاحب سرمایه هزینه به حساب نمی آید از این رو، به جای این که به حساب خالصه سود وزیان بسته شود ،

مستقیما” به حساب سرمایه انتقال می یابد.

برای بستن حساب برداشت، این حساب را بستانکار وحساب سرمایه را بدهکار می نماییم.

تهیه ترازآزمایشی اختتامی

حسابهایی را در پایان دوره مالی بسته نمی شوند، اصطالحا” حسابهای دائمی یا حسابهای باز می گویند.

ترازآزمایشی اختتامی فهرستی از مانده حسابهای دائمی یعنی حسابهای دارائی، بدهی و سرمایه است. ترازآزمایشی اختتامی

هنگامی توازن خواهد داشت که عملیات مربوط به اصالح و بستن حسابها به درستی در دفترروزنامه ثبت و به دفتر کل منتقل

شده باشد.

 

فصل هشتم موجودیهای مواد و کاال

هدف کلی

آشنایی با مفهوم موجودی کاال و نحوه محاسبه بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره و بهای تمام شده کاالی فروش رفته و

نحوه ثبت رویدادهای مالی مربوط به موجودی کاال در دفاتر میباشد.

گفتار ۱

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار مفهوم موجودی کاال و تعریف آن را بدانید.

موجودی مواد و کاال عبارت است از اقالمی از دارائیهای مشهود متعلق به شرکت که برای فروشدر جریان عادی فعالیتهای شرکت

نگهداری میشود یا در تولید کاالها و خدماتی به همین منظور مورد استفاده قرار میگیرد.

به طور دقیق تر موجودی مواد و کاال به دارائیهایی اطالق میشود که :

برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می شود و به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید

قرار دارد و خریداری و نگهداری می شودو ماهیت مصرفی دارد.

موجودی مواد و کاال یکی از اقالم دارائی جاری شرکت تلقی می شود . زیرا انتظار میرود طی یک سال مالی یا یک چرخه عملیات

هر کدام طوالنی تر باشد، به فروش رود یا مصرف شود.

گفتار ۲

انواع موجودیها

هدف

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار طبقات اصلی تشکیل دهنده موجودیها را تشخیص دهید و آنها را تعریف کنید.

موجودیها شامل ملزومات مصرفی، مواد خام ،محصول در جریان ساخت و موجودیهای کاالی آماده برای فروش میباشد.

ملزومات مصرفی

اقالمی هستند که در جریان فعالیت شرکت و در قسمتهای اداری ، فروش و یا خدماتی مصرف می گردد.

مواد خام

شامل آن دسته از موجودیها است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تولید محصوالت مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

کاالی در جریان ساخت

عبارت است از بهای تمام شده محصوالتی که جریان تولید قرار دارند اما هنوز فرایند تولید آنها به اتمام نرسیده است.

کاالی آماده برای فروش یا کاالی ساخته شده

کاالهایی که جهت فروش ،خریداری و یا درشرکت به همین منظور تولید شده است را کاالی آماده برای فروش یا کاالی ساخته

شده می گویند.

گفتار ۳

بهای تمام شده و سیستمهای ثبت موجودیها

هدف

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار مفهوم بهای تمام شده و سیستمهای ثبت حسابداری موجودی کاال را بدانید.

بهای تمام شده موجودی کاال

در حسابداری محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد و کاالی پایان دوره و همچنین بهای تمام شده کاالی فروش رفته از اهمیت

خاصی برخوردار است.

بهای تمام شده موجودی مواد و کاال باید در بر گیرنده مخارج خرید ،مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاری در

جریان فعالیت معمول خود ،برای رساندن کاال یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است.

مخارج خرید

شامل بهای خرید و هر گونه مخارج دیگری از قبیل حقوق و عوارض گمرکی و حمل است که مستقیما” به خرید مربوط

میگردد.تخفیفات تجاری از بهای خرید کسر میشود.

مخارج تبدیل

شامل مخارجی است که مستقیما به اقالم تولید شده مربوط می گردد.

مخارج تبدیل همچنین شامل سربار تولید است که برای تبدیل مواد اولیه به محصول یا ارائه خدمات واقع می شود.

سیستمهای حسابداری موجودی کاال

برای ثبت موجودیها دو سیستم وجود دارد:

الف( سیستم ثبت ادواری

ب ( سیستم ثبت دائمی

 

 

سیستم ثبت ادواری

در این سیستم ،هنگام خرید کاال ،حساب خرید بدهکار میشود و هنگام فروش کاال کاهش موجودی در دفاتر ثبت نمی گردد.

سیستم ثبت دائمی

دراین سیستم هنگام خرید کاال ، حساب موجودی کاال بدهکار می شود و هنگام فروش کاال ،عالوه بر ثبت مربوطه به فروش یک

ثبت دیگر نیز بابت کاهش موجودی در دفاتر ثبت میگردد.

گفتار ۹

روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودیها

هدف

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودیهای مواد و کاال را بدانید.

روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودیها

الف ( روش شناسایی ویژه

ب ( روش میانگین موزون

ج ( روش اولین صادره از اولین وارده

د ( روش اولین صادره از آخرین وارده

الف ( روش شناسایی ویژه

در این روش تعلق کاالی موجود در پایان دوره مالی به هریک از خریدها تعیین و قیمت تمام شده آنها محاسبه میشود.

روش میانگین موزون

در این روش ابتدا میانگین بهای تمام شده کاالهای آماده برای فروش محاسبه و سپس بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره

بر مبنای میانگین مذکور تعیین میشود.

روش اولین صادره از آخرین وارده

در این روش فرض میشود هر کاالییکه زودتر خریداری شده دیرتر به فروش رسیده است.

 

 

فصل نهم حسابداری اسناد تجاری

هدف کلی

آشنایی بامفهوم سفته و نحوه ثبت رویدادهای مالی مربوط به آن در دفاتر صادر کننده و گیرنده سفته.

گفتار ۱

اسناد تجاری

هدف

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار مفهوم اسناد تجاری از جمله سفته آن را بدانید.

اسناد تجاری در معنای وسیع کلمه شامل تعداد زیادی از اوراق بهادار که روزانه در محیط اقتصادی تهیه و رد و بدل میشود.

تعریف سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی را در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص

معین و یا به حواله کرد آن شخص کار ساز نماید.

گفتار ۲

عملیات حسابداری سفته

هدف

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار بتوانید عملیات حسابداری مربوطه به سفته را در دفاتر صادر کننده و همچنین دفاتر گیرنده

سفته ثبت کنید.

ج( روش اولین صادره از اولین وارده

در این روش فرض میسود هر کاالیی که زودتر خریداری شده زودتر نیز به فروش رسیده است.

در این گفتار نحوه ثبت سفته در دفاتر صادر کننده و همچنین دریافت کننده سفته در حالتهای مختلف از جمله سفته های بدون

بهره و سفته های مشمول بهره مورد بررسی قرار میگیرد.

ثبت سفته در دفاتر صادر کننده

افراد وموسسات ممکن است بابت خرید نسیه کاال و سایر انواع دارائیها ، تصفیه بدهیها و اخذ وام اقدام به صدور سفته و تحویل آن

به اشخاص طرف حساب خود بنماید.

مثال

شرکت سایبان در تاریخ ۱/۲/۱۳۳۲ مبلغ ۹۱۱۱۱۱۱ ریال کاال به صورت نسیه از شرکت مهرگان خریداری نمود و یک فقره

سفته۲ماهه به فروشنده تحویل داد. مطلوب است ثبت این رویداد در دفترروزنامه شرکت سایبان.

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

۹۱۱۱۱۱۱ خرید ۳۲/۲/۱

اسناد پرداختنی ۹۱۱۱۱۱۱

بابت خرید کاال از شرکت مهرگان و

صدور سفته ۲ ماهه

ثبت سفته در دفاتر دریافت کننده سفته

افراد و موسسات ممکن است بابت فروش نسیه کاال و سایر انواع دارائیها، وصول مطالبات و اعطای قرض یا پرداخت وام به کارکنان

خود یا سایر اشخاص، از طرف مقابل سفته دریافت نمایند.

ثبت سفته در مواردی که سفته همراه با بهره باشد دوحالت وجود دارد :

حالت اول : بهره متعلق به سفته در سررسید سفته محاسبه و رد و بدل می شود.

حالت دوم : بهره متعلق به سفته هنگام صدور سفته محاسبه و رد وبدل می شود.

حالت اول : بهره متعلق به سفته در سررسید سفته محاسبه و رد وبدل میشود

در صورتی که بهره در تاریخ سررسید سفته رد وبدل شود، بهره آن نیزهنگام سررسید سفته ثبت می شود و در تاریخ صدور هیچ

ثبتی در ارتباط با بهره به عمل نمی آید.

نحوه محاسبه بهره سفته

مدت × نرخ × مبلغ اسمی سفته = بهره

حالت دوم : بهره متعلق به سفته هنگام صدور سفته محاسبه و ردو بدل می شود

در صورتی که بهره سفته در هنگام صدور سفته رد و بدل شود، بهره آن نیز در تاریخ صدور سفته ثبت میشود ودر تاریخ سررسید

هیچ ثبتی در ارتباط با بهره به عمل نمی آید

 

 

 

گفتار ۳

نکول سفته

هدف

انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار مفهوم نکول سفته ونحوه ثبت آن هنگام نکول را بدانید.

چنانچه صادر کننده سفته در تاریخ سررسید نتواند یا نخواهد وجه سفته را بپردازد در اصطالح گفته می شود که سفته توسط

صادر کننده آن نکول شده است.

سفته ای که در سررسید توسط صادر کننده آن نکول می شود دارای ارزش قبلی نیست و اصوال” وجه این قبیل اسناد از نظر

دارنده آنها از جمله مطالباتی تلقی می شود.

گفتار ۹

تنزل سفته

هدف

آشنایی با مفهوم تنزیل سفته و انجام عملیات حسابداری مربوط به آن در دفاتر

منظور از تنزیل سفته این است که سفته ای قبل از سررسید به شخص یا موسسه ای واگذار و وجه آن پس از کسر مبلغی به

عنوان هزینه تنزیل از شخص یا موسسه مذکور دریافت شود.

مبلغی که هنگام تنزیل سفته ردو بدل می شود از رابطه زیر محاسبه می شود :

هزینه تنزیل – مبلغ واقعی سفته در سررسید = مبلغی که هنگام تنزیل سفته رد وبدل می شود

بهره + مبلغ اسمی سفته = مبلغ واقعی سفته در سررسید

 

فصل دهم اصالح اشتباهات

هدف کلی

آشنایی با تعیین اشتباهاتی که در جریان عملیات حسابداری اتفاق می افتد و نحوه تصحیح آنها

گفتار ۱

طبقه بندی اشتباهات

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید انواع اشتباهاتی که در جریان عملیات حسابداری اتفاق می افتد را تعیین و نحوه

کشف آنها را مشخص کنید

وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتناب پذیر است تا جای که لوکاپاچیولی بنیانگذار حسابداری گفته است :

کسی که هیچ کار نمی کند

هیچ اشتباهی نمی کند ؛

کسی که هیچ اشتباهی نمی کند

هیچ چیز یاد نمی گیرد

عواملی چون عدم وجود اطالعات کافی در مورد رویدادهای مالی ، تنوع و پیچیدگی موضوعات و حجم زیاد کار وغیره احتمال

وقوع اشتباه در انجام عملیات حسابداری را افزایش می دهد

اشتباه اعم از عمدی یا سهوی ممکن است در موارد زیر روی دهد:

اصالح حسابها

مانده گیری حسابها

تجزیه وتحلیل معامالت

عدم ثبت رویدادهای مالی

وغیره

اشتباهات دفترداری را از لحاظ امکان کشف به دو دسته می توان تقسیم کرد

الف( اشتباهاتی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شود

ب( اشتباهاتی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود

 

الف ( اشتباهایی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شوند.

اشتباه در محاسبه جمع ستونهای مانده حسابها درترازآزمایشی

عدم انتقال یک طرف ثبت روزنامه به حسابهای دفتر کل

کشف اشتباهایی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شود به شرح زیر می باشد:

محاسبه مجدد جمع ستونهای ترازآزمایشی

مقابله مانده حسابهای دفتر کل با اقالم مندرج در ترازآزمایشی

کنترل نقل محاسبات مربوط به مانده گیری حسابهای دفتر کل

وغیره

ب ( اشتباهایی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود به شرح زیر می باشد:

طرفهای بدهکار و بستانکار تمام معامالتی که از دفتر روزنامه به دفتر کل نقل شده مساوی است

محاسبات مربوط به مانده گیری حسابهای دفتر کل صحیح است

جمع ستونهای ترازآزمایشی به درستی محاسبه شده است

از قلم افتادگی

این اشتباه زمانی رخ می دهد که یک یا چند معامله به دالیلی نظیر گم شدن اسناد و مدارک اولیه در دفترروزنامه ثبت نگردد.

تجزیه و تحلیل غلط یک معامله

در تجزیه و تحلیل یک معامله ممکن است حسابهایی که باید بدهکار یا بستانکار شوند،به درستی تعیین نشود ویک قلم به حساب

نامناسبی منتقل گردد.

ثبت کردن یک معامله به مبلغی کمتر یا بیشتر در دفترروزنامه

مثال” ممکن است در ثبت خریدی به مبلغ ۲۱۱۱۱۱ ریال پس از کسر ۵ درصد تخفیف تجاری، به جای آن که معامله به مبلغ

۱۴۱۱۱۱ ریال در دفترروزنامه ثبت شود، رقم ۲۱۱۱۱۱ریال مالک ثبت قرار گیرد.

نقل نکردن دو طرف یک ثبت روزنامه به حسابهای دفتر کل

این اشتباه، اگر چه بر توازن ترازآزمایشی ا ثری ندارد ولی در صورت تهیه ترازآزمایشی چهار ستونی رقم گردش عملیا ت

دفترروزنامه با رقم گردش عملیات دفتر کل یکسان نخواهد بود.

اشتباه در نقل اقالم

این اشتباه زمانی رخ می دهد که معامالتی به درستی در دفتر روزنامه ثبت گردد ولی مبلغ صحیح بدهکار یا بستانکار، اشتباها” به

بدهکار یا بستانکار حساب یا حسابهای دیگری نقل شود.

اشتباهات متقابل و خنثی کننده

گاه اثر این اشتباه با وقوع اشتباه دیگری، دقیقا”به همان مبلغ، خنثی می شود.

 

 

گفتار۲

تصحیح اشتباهات

هدف

انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار راه حلهای مناسب تصحیح اشتباهاتی که در جریان عملیات حسابداری اتفاق می افتد را

بدانید.

برای تصحیح اشتباهات دو راه وجود دارد :

الف ( اشتباهات در ثبت دفترروزنامه

ب ( اشتباه در نقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل

الف ( اشتباه در ثبت دفترروزنامه

ثبت کردن بدهکار و بستانکار نامساوی برای یک معامله

ثبت کردن یک معامله به مبلغی بیشتر یا کمتر از واقع

تجزیه و تحلیل نادرست یک معامله و بدهکار و بستانکار کردن حسابهای نادرست

تصحیح اشتباه در ثبت دفترروزنامه قبل از نقل به دفتر کل

اشتباهاتی که قبل از نقل به دفتر کل کشف می شوند معموال” با کشیدن خط روی مبلغ یا عنوان حساب غاط و نوشتن مبلغ یا

نام حساب صحیح در باالی آن تصحیح می شود.

مثال

در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۳۱ ،دریافت مبلغ ۵۲۵۱۱ ریال از بدهکاران اشتباها” به مبلغ ۵۵۲۱۱ ریال به ترتیب زیر در دفترروزنامه

ثبت شده است :

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

۵۵۲۱۱ صندوق ۳۱/۱۱/۳

حسابهای دریافتنی ۵۵۲۱۱

دریافت از بدهکاران شرکت

کشف اشتباه در ثبت دفترروزنامه پس از نقل به دفتر کل

اشتباهاتی که پس از نقل به دفتر کل کشف می شوند با تهیه سند اصالحی و ثبت آن در دفترروزنامه تصحیح می شوند.

برای تهیه سند اصالحی، ابتدا باید ثبت اولیه صحیح مشخص شود و سپس این ثبت با ثبت نادرست نوشته شده در دفترروزنامه

مقایسه و سرانجام آن ثبت نادرست قبلی تصحیح گردد.

ب( اشتباه درنقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل

در مواردی که ثبت اولیه معامالت و عملیات مالی در دفترروزنامه به درستی انجام گرفته، ممکن است یک قلم به مبلغ غلط، به

طرف نادرست حساب ویا حساب نامربوط نقل شود.

بسیاری از اشتباهات ناشی از نقل اقالم به حسابهای دفتر کل در جریان مانده گیری حسابها و تهیه ترازآزمایشی ماهانه کشف می

شود.

اشتباهاتی را که در نقل اقالم رخ می دهد میتوان به دو دسته کلی زیر تقسیم و برای تصحیح آنها راه حل مناسب ارائه کرد:

ب – ۱ )اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شود.

ب – ۲ ) اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود.

ب – ۱ )اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شود

اشتباهاتی نظیر انتقال یک قلم به مبلغ غلط یا به طرف نادرست حساب موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شود.

ب – ۲ )اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود

اشتباهاتی نظیر نقل یک قلم به حساب نامربوط موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود.

دانشجویان عزیز برای حل التمرین این درس می توانند به کتاب زیرمراجعه کنند

کتاب طالیی اصول حسابداری۰

پدیدآورنده : مجیدبانوزاده یزدی

انتشارات طالیی پویندگان دانشگاه

چنانچه از این فایل استفاده کردید ثواب یک صلوات را به ما هدیه کنید.

ایلیا حساب


code content

column content 1

column content 2

column content 3

Learn More

S

TITLE 1TITLE 1TITLE 2TITLE 3CONTENT 1CONTENT 2CONTENT 3

keyvalue
keyvalue
keyvalue

title 1
title 2
title 3

Tab 1

Tab 2

Tab 3

title 1
title 2
title 3

Tab 1

Tab 2

Tab 3

 

بهای تمام شده – دوره های حسابداری صنعتی

اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است؟
عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی ۳ دسته زیر می باشند.
۱-مواد اولیه ۲-دستمزد ۳- سربار ( سایر هزینه های تولید)

 

بهای تمام شده – دوره های حسابداری صنعتی

۱-مواد اولیه
مواد اولیه رکن اصلی تولید کالا و محصول می باشد درضمن می دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شود:

الف- ۱) مواد مستقیم
آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد.
ب-۱) مواد غیرمستقیم
آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی.

۲-دستمزد ( کار)
حقوق و حق الزحمه ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می شود را به عنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند.
دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد:

الف-۲) دستمزد مستقیم
دستمزدی است که بابت کاری پرداخته می شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده انجام می شود.

ب-۲) دستمزد غیرمستقیم
دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و …
۳-سایر هزینه ها ( سربار ساخت)
کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد ولیکن نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها شناسایی می‎شوند
نمونه های مشخص این هزینه ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.
جدول بهای تمام شده از ۵ بخش تشکیل شده است:
۱- بخش مواد مستقیم
۲-بخش دستمزد مستقیم 
۳- بخش سربار ( سایر هزینه ها)
۴- بخش کالای در جریان ساخت 
۵- بخش کالای ساخته شده
حسابداری
برگزاری دوره های آموزشی

www.iliyahesab.ir

1 2 3 4

متن ویجت

تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

کیس ها